ECPATs nya rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” visar att teknikutvecklingen har förändrat både ungas utforskande av sin sexualitet och sättet de har sex på. Samtidigt leder vuxnas dåliga kännedom om frågan till att de inte lyckas förmedla kunskap om vad som är och inte är lagligt – på och utanför nätet.

Den nya rapporten handlar om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och är baserad på ECPATs undersökning Nude på nätet (2021) där närmare 13000 barn deltog.

Resultaten visar att kunskapen är låg bland barn och unga om vilka regler som gäller på och utanför nätet. Detta leder till att de inte vet när de har utsatts för brott – och inte heller om eller när de utsatt andra. Få känner till att när digitala sexuella handlingar sker utan samtycke är det ett sexualbrott som är lika allvarligt som utanför nätet. Likaså är kunskapen låg om att sexuella handlingar på nätet med någon som är under femton år kan räknas som ett sexualbrott.

För att vuxenvärlden ska kunna förmedla vad som är och inte är lagligt är det viktigt att barn, unga och vuxna är överens om definitionen av sex. Begreppet behöver vidgas så att det innefattar ungas sexuella handlingar – oavsett om de sker på eller utanför nätet.

– Att ha sex på nätet kan till exempel handla om att dela nakenbilder, skicka sexuella meddelanden eller onanera tillsammans framför kameran. Men för att det ska kunna ske på ett säkert sätt behöver barn och unga mer kunskap om vilka regler som gäller både på och utanför nätet. De måste känna till om de har utsatts, eller utsätter andra, för brott. Det är vuxenvärldens ansvar att ge dem de kunskaperna, så att barnen inte går över andras eller sina egna gränser när de utforskar sin sexualitet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Från undersökningen Nude på nätet ser vi att ungas sexuella utforskande i allt högre grad sker på nätet. Ur barnets perspektiv är det huvudsakligen oproblematiskt, men det är tydligt att vuxenvärlden ofta utgår från att sex på nätet är något negativt som barnen luras till och inte själva söker. För att kunna finnas där som trygga vuxna och ge barnen de kunskaper de behöver för att säkert kunna utforska sin sexualitet på nätet, behöver vuxenvärlden omdefiniera den bilden.

ECPATs rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” är till för alla vuxna som möter barn i sin vardag och i sin profession. Det är vår förhoppning att den bidrar till samtal som minskar klyftan mellan barn, unga och vuxnas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och ger en mer relevant och trovärdig definition av sex – oavsett om sexet sker online eller IRL.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPATs Metodhandbok: ”Barnet som expert”

Nu lanserar vi ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” – ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga. Metodhandboken bygger på ECPATs metoder för att arbeta med undersökningar riktade till barn och är resultatet av ett treårigt projekt finansierat […]

Läs mer

Vuxenvärlden måste börja lyssna på pojkarnas berättelser

I vår rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” har ECPAT undersökt pojkars tankar kring nakenbilder, relationer och åldersskillnader i sexuella relationer.

Läs mer

Allt som inte är ett ja är ett nej – både på och utanför nätet.

Unga människors utforskande av sin sexualitet har alltid inneburit risker, men sex på nätet innebär en ny typ av risker. Dessa leder till att barn utsätts för sexualbrott i sin vardag som till stor del utspelar sig på just nätet. Här lever barn och unga sina liv idag och gränsen mellan online och offline har suddats ut för länge sen, och det är inte heller meningsfullt att försöka upprätthålla den gränsen, vilket vuxna gärna gör.

Läs mer

Ecpat söker barn till fokusgrupp

På uppdrag av regeringen ska Ecpat tillsammans med en utredare göra en undersökning om hur stödet som erbjuds barn i samband med sexuella övergrepp kan förbättras. Därför söker vi barn mellan 10-17 år som har erfarenheter av övergrepp, hot och press i samband med nakenbilder.

Läs mer