ECPATs nya rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” visar att teknikutvecklingen har förändrat både ungas utforskande av sin sexualitet och sättet de har sex på. Samtidigt leder vuxnas dåliga kännedom om frågan till att de inte lyckas förmedla kunskap om vad som är och inte är lagligt – på och utanför nätet.

Den nya rapporten handlar om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och är baserad på ECPATs undersökning Nude på nätet (2021) där närmare 13000 barn deltog.

Resultaten visar att kunskapen är låg bland barn och unga om vilka regler som gäller på och utanför nätet. Detta leder till att de inte vet när de har utsatts för brott – och inte heller om eller när de utsatt andra. Få känner till att när digitala sexuella handlingar sker utan samtycke är det ett sexualbrott som är lika allvarligt som utanför nätet. Likaså är kunskapen låg om att sexuella handlingar på nätet med någon som är under femton år kan räknas som ett sexualbrott.

För att vuxenvärlden ska kunna förmedla vad som är och inte är lagligt är det viktigt att barn, unga och vuxna är överens om definitionen av sex. Begreppet behöver vidgas så att det innefattar ungas sexuella handlingar – oavsett om de sker på eller utanför nätet.

– Att ha sex på nätet kan till exempel handla om att dela nakenbilder, skicka sexuella meddelanden eller onanera tillsammans framför kameran. Men för att det ska kunna ske på ett säkert sätt behöver barn och unga mer kunskap om vilka regler som gäller både på och utanför nätet. De måste känna till om de har utsatts, eller utsätter andra, för brott. Det är vuxenvärldens ansvar att ge dem de kunskaperna, så att barnen inte går över andras eller sina egna gränser när de utforskar sin sexualitet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Från undersökningen Nude på nätet ser vi att ungas sexuella utforskande i allt högre grad sker på nätet. Ur barnets perspektiv är det huvudsakligen oproblematiskt, men det är tydligt att vuxenvärlden ofta utgår från att sex på nätet är något negativt som barnen luras till och inte själva söker. För att kunna finnas där som trygga vuxna och ge barnen de kunskaper de behöver för att säkert kunna utforska sin sexualitet på nätet, behöver vuxenvärlden omdefiniera den bilden.

ECPATs rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” är till för alla vuxna som möter barn i sin vardag och i sin profession. Det är vår förhoppning att den bidrar till samtal som minskar klyftan mellan barn, unga och vuxnas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och ger en mer relevant och trovärdig definition av sex – oavsett om sexet sker online eller IRL.

Kategorier

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och […]

Läs mer