ECPATs nya rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” visar att teknikutvecklingen har förändrat både ungas utforskande av sin sexualitet och sättet de har sex på. Samtidigt leder vuxnas dåliga kännedom om frågan till att de inte lyckas förmedla kunskap om vad som är och inte är lagligt – på och utanför nätet.

Den nya rapporten handlar om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och är baserad på ECPATs undersökning Nude på nätet (2021) där närmare 13000 barn deltog.

Resultaten visar att kunskapen är låg bland barn och unga om vilka regler som gäller på och utanför nätet. Detta leder till att de inte vet när de har utsatts för brott – och inte heller om eller när de utsatt andra. Få känner till att när digitala sexuella handlingar sker utan samtycke är det ett sexualbrott som är lika allvarligt som utanför nätet. Likaså är kunskapen låg om att sexuella handlingar på nätet med någon som är under femton år kan räknas som ett sexualbrott.

För att vuxenvärlden ska kunna förmedla vad som är och inte är lagligt är det viktigt att barn, unga och vuxna är överens om definitionen av sex. Begreppet behöver vidgas så att det innefattar ungas sexuella handlingar – oavsett om de sker på eller utanför nätet.

– Att ha sex på nätet kan till exempel handla om att dela nakenbilder, skicka sexuella meddelanden eller onanera tillsammans framför kameran. Men för att det ska kunna ske på ett säkert sätt behöver barn och unga mer kunskap om vilka regler som gäller både på och utanför nätet. De måste känna till om de har utsatts, eller utsätter andra, för brott. Det är vuxenvärldens ansvar att ge dem de kunskaperna, så att barnen inte går över andras eller sina egna gränser när de utforskar sin sexualitet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Från undersökningen Nude på nätet ser vi att ungas sexuella utforskande i allt högre grad sker på nätet. Ur barnets perspektiv är det huvudsakligen oproblematiskt, men det är tydligt att vuxenvärlden ofta utgår från att sex på nätet är något negativt som barnen luras till och inte själva söker. För att kunna finnas där som trygga vuxna och ge barnen de kunskaper de behöver för att säkert kunna utforska sin sexualitet på nätet, behöver vuxenvärlden omdefiniera den bilden.

ECPATs rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” är till för alla vuxna som möter barn i sin vardag och i sin profession. Det är vår förhoppning att den bidrar till samtal som minskar klyftan mellan barn, unga och vuxnas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och ger en mer relevant och trovärdig definition av sex – oavsett om sexet sker online eller IRL.

Kategorier

Relaterade artiklar

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer