Integritetsmeddelande

så här behandlar vi dina personuppgifter:

1. Inledning

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande (härefter ”Integritetsmeddelandet”) beskriver ECPAT Sveriges, Garvargatan 20 112 21, Stockholm, Sverige, org. nr: 802402–5499 (härefter ”ECPAT”, ”vi” eller ”oss”) personuppgiftsbehandling i egenskap av personuppgiftsansvarig, och riktar sig till dig som besöker och integrerar med vår hemsida, ger oss en gåva eller startar en insamling, får nyhetsbrev från oss, samarbetar med oss, ansöker om praktik, volontärarbete eller anställning hos oss, deltar på arrangemang eller kontaktar oss via e-post eller telefon. För vissa tjänster, exempelvis ECPAT Hotline, Ditt ECPAT och ECPAT Vuxenstöd, finns särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter, för sådana tjänster tillämpas de särskilda villkoren.

Att bli givare, besöka webbplatsen och använda våra tjänster är helt frivilligt och det är även frivilligt att tillhandhålla personuppgifter till oss, så länge du inte väljer att ingå ett avtal med oss som kräver att du anger vissa personuppgifter.

Syftet med detta Integritetsmeddelande är att du ska få tillräcklig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när du besöker vår webbplats och interagerar med oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida, samt Ditt ECPAT, där barn och unga upp till 18 år kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.

För att kunna utföra vårt arbete behöver vi i vissa fall samla in och behandla personuppgifter om dig.

Kontakt med dig som givare samt administration av din gåva

Vi är i hög grad beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att kunna utföra vårt arbete mot sexuell exploatering av barn. Våra givare är därför oerhört viktiga för oss.

Syfte: För att vi ska kunna initiera kontakt med dig, administrera din gåva, ditt bidrag eller din testamentsgåva, komplettera och hålla vårt givarregister uppdaterat med rätt information om våra givare och skicka information för att hålla dig uppdaterad kring ditt stöd behandlar vi dina personuppgifter. Vi samlar främst in dina personuppgifter direkt från dig men även från publika källor och databaser för att identifiera eventuella givare.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer samt om det gäller ett testamente, uppgifter om de tillgångar du vill testamentera till ECPAT Sverige.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att administrera din gåva, initiera och hålla kontakt med dig som givare.  

Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna för att administrera din gåva och kontakta dig som givare sparas under en period av 36 månader. När du väljer att testamentera till ECPAT lagras dina personuppgifter under minst tio år i enlighet med reglerna om preskription i ärvdabalken (1958:637). Du har när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

För dig som startar en egen insamling 

Syfte: För att vi ska kunna initiera kontakt med dig, administrera din insamling, administrera din gåva, komplettera och hålla vårt givarregister uppdaterad med rätt information om våra givare och skicka information för att hålla dig uppdaterad kring ditt stöd behandlar vi dina personuppgifter. Vi samlar främst in dina personuppgifter direkt från dig men även från publika källor och databaser för att identifiera eventuella givare. 

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn och e-postadress.  

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att administrera din insamling, administrera din gåva, initiera och hålla kontakt med dig som insamlare/givare.   

Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifter för att administrera din insamling, administrera gåvor och kontakta dig som insamlare/givare sparas under en period av 36 månader. Du har när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter. 

Angående komplettering av givares personuppgifter

Vi kompletterar våra givaruppgifter genom att uppdatera dem mot register för adresser och personnummer, såsom SPAR, som är Statens personadressregister. Anledningen är att vi alltid vill ha så uppdaterade uppgifter som möjligt för att kunna rikta information till våra givare och för att inte skicka uppgifter till fel person. Det innebär att ECPAT kan ha information om ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer i vår databas även om du exempelvis har skänkt en gåva via Swish och därmed inte har uppgivit adress vid gåvan.

Särskilt om betalningsinformation

Syfte: För att vi ska kunna hantera din betalning vid en gåva eller bidrag och möjliggöra för oss att efterleva de rättsliga förpliktelser som åligger oss, inklusive bokföringsskyldighet, behandlar vi dina personuppgifter. Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig i egenskap av månadsgivare eller engångsgivare av gåva i samband med din betalning.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter för att kunna administrera din betalning via till exempel autogiro, Swish handel, betal – eller kreditkort.

Laglig grund: Vår behandling av betalningsinformation är nödvändig för att efterleva våra rättsliga förpliktelser som åligger oss, inklusive bokföringsskyldighet.

Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna för att hantera din betalning vid en gåva eller bidrag sparas under en period av 36 månader. Vi kan komma att spara dina uppgifter längre om vi måste det enligt lag, till exempel för bokföringsändamål.

Information och marknadsföringsutskick

För dig som är givare

Syfte: ECPAT behandlar personuppgifter för att kunna informera om vad du som givare bidrar till och marknadsföra vår verksamhet baserat på ditt engagemang, exempelvis genom postala utskick, sms, telefon eller nyhetsbrev via e-post. Personuppgifterna samlas in direkt från dig i samband med att du ger en gåva, på events eller kampanjer anordnade av oss.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress som du lämnar till oss.

Laglig grund: Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna ge information om vår verksamhet och marknadsföra våra tjänster.

Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna för att marknadsföra tjänster baserat på din gåva eller bidrag eller för att förbättra vår verksamhet behandlas under en period av 36 månader. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick med hjälp av den så kallade opt-out-funktionen i vårt nyhetsbrev eller i vårt sms-utskick, eller invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter, och vi kommer då sluta behandla personuppgifterna för angivet ändamål.

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev riktat till dig som arbetar i skolan

Syfte: ECPAT behandlar personuppgifter för att kunna informera om vårt arbete och bidra med verktyg för skolor och lärare att använda sig av i sin verksamhet genom nyhetsbrev via e-post. Personuppgifterna samlas in direkt från dig i samband med att du samtycker till att prenumerera på nyhetsbrevet.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in förnamn, efternamn och e-postadress som du lämnar till oss.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen på ditt samtycke, och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna för att skicka ut vårt nyhetsbrev behandlas under en period av 36 månader. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från nyhetsbrevet med hjälp av den så kallade opt-out-funktionen i vårt nyhetsbrev eller invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter, och vi kommer då sluta behandla personuppgifterna för angivet ändamål.

Angående profilering vid behandling av dina personuppgifter

Syfte: För att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring och våra erbjudanden till dig som givare behandlar vi dina personuppgifter genom profilering. Det betyder att vi tittar på hur du använder våra tjänster och på din gåvohistorik (till exempel datum för senaste gåva), kommunikationssätt, bostadsort och ålder för att kunna skräddarsy vår kommunikation till dig.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du ger oss en gåva.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig personlig och relevant kommunikation.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna för att marknadsföra tjänster baserat på din gåva eller bidrag eller för att förbättra vår verksamhet sparas under en period av 36 månader. Du har när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

Kontakt med dig som potentiell samarbetspartner

Syfte: För att vi ska kunna identifiera och kontakta dig som ny potentiell samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter som företrädare för en ny potentiell samarbetspartner till oss. Vi samlar in dina personuppgifter från exempelvis sammanställningar av publika källor och databaser för att identifiera företrädare för potentiella samarbetspartners, eller direkt från dig.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer och uppgifter om din befattning. Vi kan även komma att notera om intresse finns från dig.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att identifiera nya potentiella samarbetspartners för att kunna marknadsföra vårt arbete.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi sparar dina personuppgifter i samband med ett eventuellt kommande samarbete och som längst i tolv månader efter avslutat samarbete.

Kontakt med dig som befintlig samarbetspartner

Syfte: För att vi ska kunna möjliggöra kontakt med dig om pågående samarbeten, tillhandahålla våra tjänster och genomföra försäljning, behandlar vi dina personuppgifter som företrädare för en befintlig samarbetspartner till oss. Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer och uppgifter om din befattning.

Laglig grund: För att möjliggöra kontakt med befintliga samarbetsparters anser vi att sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med den befintliga samarbetspartnern.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller ett intresse av eventuellt nya kommande samarbeten och i tolv månader efter avslutat samarbete.

Genomförande av aktivitet och events

Syfte: Vi kan ta kontakt med dig som företrädare för befintliga eller potentiella samarbetspartners i syfte att bjuda in till aktiviteter (event, föreläsning, seminarium eller liknande). Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra aktiviteten, för att följa upp deltagande och kunna skicka marknadsföring om andra aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter: Vi behandlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer och andra relevanta kontaktuppgifter som du gett oss, som vi samlat in från publika källor och databaser i syfte att kunna skicka ut kallelse, deltagarförteckning samt material inför och efter aktiviteten.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter enligt vårt berättigade intresse av att kunna informera om events som vi anordnar, genomföra eventet och för att kunna rikta erbjudande om våra tjänster till deltagarna.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra eventet. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning för att vi ska kunna skicka marknadsföring om kommande marknadsaktiviteter till deltagare. Du kan närsomhelst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för detta syfte, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

Genomförande av workshops, fokusgrupper eller andra events som du själv anmält dig till

Syfte: För att så väl samla in kunskap om sexuell exploatering av barn som att sprida sådan kunskap arrangerar vi workshops, fokusgrupper eller events som du själv anmält dig eller anmälts till.  Vi behandlar personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra aktiviteten, för att följa upp deltagande och kunna skicka marknadsföring om andra aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter: Vi behandlar namn, e-postadress, adress, telefonnummer och andra relevanta personuppgifter som du gett som du gett oss i syfte att kunna skicka ut kallelse, deltagarförteckning samt material inför och efter aktiviteten.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter enligt vårt berättigade intresse av att kunna genomföra eventet och för att kunna rikta erbjudande om våra tjänster till deltagarna.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra eventet. Deltagarlistan sparas för administration och uppföljning för att vi ska kunna skicka marknadsföring om kommande marknadsaktiviteter till deltagare. Du kan närsomhelst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för detta syfte, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter

Specifikt om kostpreferenser vid events

Syfte och kategorier av personuppgifter: För det fall måltider serveras under aktiviteter som anordnas av oss kan vi komma att fråga om du har några specifika kostpreferenser.

Laglig grund: Denna personuppgiftsbehandling grundar vi på ditt frivilliga samtycke. Det är helt frivilligt om du vill ge oss denna information och du kan när som helst kontakta oss för att återta ditt samtycke, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi kommer inte att spara dessa preferenser längre än för att genomföra eventet och kommer antingen att radera dessa vid händelse av att samtycket återkallats eller direkt efter eventet genomförts.

Medieproduktion för marknadsföring

Syfte: För att marknadsföra och sprida kunskap om vår verksamhet kan vi behandla personuppgifter i form av bilder, ljudupptagningar, poster och länkar till sociala medier och publicering av artiklar på vårt intranät och på vår hemsida.

Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som vi behandlar utgör bilder, filmer, ljudupptagningar, information som finns i artiklar som vi publicerar, till exempel namn och titel samt användarnamn på sociala medier, och som vi samlar in direkt från dig.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen på ditt samtycke, och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

Lagringstid och/eller kriterier: Behandlingen kommer att ske tills dess att vi uppfyllt syftet, eller tills dess att samtycket har återkallats. För det fall personuppgifter har publicerats på sociala medier och liknande, och du återtar ditt samtycke, kommer vi att ta bort uppgifterna från de kanaler som vi har kontroll över och är personuppgiftsansvarig för. Vi ansvarar dock inte för media som redan publicerats och spridits på ytterligare sidor, som är under tredjeparts kontroll och personuppgiftsansvar.

Statistik, analys, utveckling och underhåll av hemsidan

Syfte: För att vi ska kunna förbättra din och andra besökares upplevelse av ecpat.se och förse dig med relevant information kan vi komma att spara information om hur du surfar på vår hemsida för att hålla hemsidan uppdaterad och relevant.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med ditt besök på vår webbplats, såsom IP-adress, områdesinformation och annan information, till exempel från cookies, om hur du surfar på vår hemsida.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att förbättra din och andra besökares upplevelse av ecpat.se och för att kunna tillhandahålla relevant innehåll.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet. För mer information om hur vi använder cookies, se mer under avsnitt 6.

Marknadsföring via sociala medier

Syfte: ECPAT kan även komma att behandla personuppgifter för att genomföra marknads- och kundanalyser, skapa statistik, erbjuda relevant information och erbjudanden samt skicka marknadsföring via sociala medier. För dessa ändamål kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, till exempel sociala medier.

Vi kan även komma att marknadsföra vår verksamhet på Facebook och Instagram till definierade anonymiserade målgrupper. I dessa fall sker igen personuppgiftsbehandling hos ECPAT och för sådan behandling gäller respektive plattforms användarvillkor och integritetspolicy.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med ditt besök på vår webbplats, vid användande av de tjänster som erbjuds där, i samband med att du ger oss en gåva eller i samband att du interagerar med oss på sociala medier.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och erbjuda relevant information.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet. Du har när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

För dig som interagerar med oss på sociala medier   

Syfte: Vi använder dina personuppgifter, som du kan komma att lämna genom att publicera innehåll eller frågor på sociala medier, för att kommunicera med dig och för att besvara eventuella frågor om ECPAT:s verksamhet. Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.  

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in användarnamn, profilbild och annan information som du kan komma att lämna genom att publicera innehåll eller frågor på sociala medier.  

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att erbjuda relevant information om verksamheten.  

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet. Du har när som helst rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.  

Vänligen notera att vi inte är ansvariga för personuppgiftsbehandling som sker separat av en leverantör av sociala medier, såsom Facebook, X och Instagram. Mer information om deras personuppgiftsbehandling finner du separat i leverantörernas integritetsmeddelanden.  

Genomförande av rekryteringsprocess

Syfte: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra urvalsprocesser för tjänster som annonserats på vår hemsida. Detta inbegriper en bedömning av din ansökan om jobb, praktik eller volontärarbete efter de urvalskriterier i våra vid var tid publicerade annonser, och för att hitta rätt personer för praktik samt volontärarbete eller arbete som anställd hos oss.

Kategorier av personuppgifter: Vi använder de personuppgifter som du skickat till oss via din ansökan för att kunna bedöma om du senare ska arbeta som volontär, anställd och/eller i form av praktik hos oss.

Laglig grund: Vi anser att vi har ett berättigat intresse, efter en intresseavvägning, till att behandla dina personuppgifter inom ramen för vår urvalsprocess för att kunna se till att lämpliga kandidater anställs.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna genomföra urvalsprocessen och besluta om eventuell praktik, volontärarbete eller anställning hos oss. Vi kommer därefter behöva spara personuppgifterna för att kunna visa att vi gjort en korrekt bedömning i urvalsprocessen så länge det är nödvändigt.

Kontakt med dig som kontaktar ECPAT Sverige i övriga ärenden

När du kontaktar ECPAT i övriga ärenden, exempelvis för frågor om vår verksamhet eller för givarservice kan vi komma att be dig om vissa uppgifter såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna hantera ditt ärende och hjälpa dig på bästa sätt.

Om du på eget initiativ kontaktar ECPAT och ger oss personuppgifter som vi inte efterfrågat kommer vi att radera uppgifterna. Om det är möjligt kommer vi att försöka svara på din fråga eller hänvisa dig vidare innan vi raderar uppgifterna.

Om du söker stöd eller hjälp utanför ordinarie kontaktvägar till våra stödfunktioner kommer vi, om det är möjligt, att hänvisa dig till rätt kanaler. Därefter raderas uppgifterna. Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig utanför ordinarie stödkanaler bland annat eftersom vi då inte kan garantera din anonymitet.  

Syfte: För att vi ska kunna kontakta dig som kontaktar oss, exempelvis för att hantera en fråga du ställt, behandlar vi dina personuppgifter. Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.

Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer.

Laglig grund: Vi baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att kunna hantera ditt ärende, svara på dina frågor eller hänvisa dig vidare.

Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att hantera ditt ärende.

Särskilt om barn

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder för de syften som anges i detta Integritetsmeddelande. Om vi upptäcker personuppgifter för barn under 16 år raderas dessa uppgifter. Barn över 16 år har en viss rättshandlingsförmåga och kan som regel själva ge ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till ECPAT kan du kontakta oss om du vill få information om dina rättigheter, se mer under avsnitt 5 – Dina rättigheter.

3. Överföring och utlämning av personuppgifter

3.1 Allmänt

ECPAT kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut några personuppgifter.

3.2 Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling kan vi komma att anlita tjänste- och systemleverantörer av IT, tryckeri, marknadsföring, finans- och administrationstjänster som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag (”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal, våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

3.3 Myndigheter

Dina personuppgifter kan överföras till relevanta myndigheter, till exempel till skattemyndigheten eller polismyndigheten där nödvändigt, för att vi ska kunna efterleva våra legala förpliktelser.

4. Överföring till tredje land utanför EU/EES

Vi strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU/EES-området. För det fall vi överför personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU/EES-området kommer vi att säkerställa att personuppgifterna är tillräckligt skyddade genom att vidta nödvändiga åtgärder eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

Du har rätt att få information om vilka mottagare eller kategorier av mottagare som används vid överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES genom att kontakta oss på info@ecpat.se.

5. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter förknippade med hur vi behandlar dina personuppgifter, nämligen:

  • Rätt till att begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, exempelvis genom att begära ett s.k. registerutdrag.
  • Rätt till att begära rättelse. Om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära rättelse av eller komplettera dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot behandling. Du har i vissa fall rätt att motsätta dig vår personuppgiftsbehandling, och vi kommer då inte att fortsätta med behandlingen såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. I förhållande till direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen antingen genom att kontakta oss eller att använda den så kallade opt-out-funktionen som finns i varje utskick.
  • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära begränsning om du exempelvis anser att personuppgifterna är felaktiga eller om du anser att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas.
  • Rätt till att begära radering. Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, exempelvis om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas eller om du anser att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Rätt till att begära dataportabilitet. Du har även i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s k ”dataportabilitet”) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag får du gärna höra av dig till ECPAT Sverige, du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).
  • Rätt att ta tillbaka samtycke. För behandling som vi uttryckligen anger att vi samlar in ditt frivilliga samtycke för, har du möjlighet att närsomhelst återta ditt samtycke till vår behandling av sådana personuppgifter.

6. Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies på vår hemsida ecpat.se. En cookie (eller kaka) är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information. För information om hur vi använder cookies, vänligen se vårt cookiemeddelande här.

7. Länkar till andra webbplatser

Länkar som kan finnas på ecpat.se och som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta meddelande.

9. Kontaktuppgifter och frågor

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@ecpat.se eller post till följande adress:

ECPAT Sverige
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

Tack för att du har läst vår integritetspolicy!

Detta integritetmeddelande gäller från och med den 27 mars 2024 och är en uppdatering av det tidigare meddelandet den 4 november 2023.