Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Anna Karin Hildingson Boqvist är generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

Emma Henriksson, ordförande

Emma valdes in i ECPATs styrelse 2021. Hon har mångårig erfarenhet som politiker. Hon var riksdagsledamot under 12 år och då bland annat gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp liksom ordförande i Socialutskottet, Hon har också ett mångårigt engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Emma har verkat som andre vice partiledare och ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd och nu är hon aktiv i strategiarbete hos SKR.

Peder Ramel, vice ordförande

Peder valdes in i ECPATs styrelse 2019. Han har en lång erfarenhet från näringslivet som bland annat VD i Bredbandsbolaget och nu senast VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs fråga och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.

Johanna Lundin Bhattacharayya, ledamot

Johanna valdes in i Ecpats styrelse 2020. Hon är civilekonom och arbetar som ekonomichef på Arbetsgivarföreningen KFO. Tidigare var Johanna ekonomichef på SPF Seniorerna och innan dess, redovisningskonsult på PwC. Hon har stor erfarenhet av ekonomistyrning och organisationsutveckling inom ideella organisationer.

Amanda Netscher, ledamot

Amanda valdes in i Ecpats styrelse 2020. Amanda arbetar som samordnare inom förebyggande frågor på Länsstyrelsen i Stockholm. Tidigare arbetade hon specifikt med att kartlägga prostitution och människohandel. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på myndigheter och varit ordförande för RFSU Stockholm. Hon brinner för SRHR- frågor och var med och byggde upp PrevenTell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet.

Daniel Akenine, ledamot

Daniel valdes in i Ecpats styrelse 2021. Han arbetar som nationell teknikchef för Microsoft och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Han har 15 års internationell erfarenhet av digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor och AI.

Linda Vismer, ledamot

Linda valdes in i Ecpats styrelse 2021. Hon har lång folkrörelsebakgrund inom nykterhetsrörelsen med erfarenheter inom engagemang, påverkansarbete och civilsamhället. Idag jobbar hon på IOGT-NTO med förbundsstyrelsens strategi- och organisationsutvecklingsarbete. Linda har ett långvarigt engagemang för sexualitetsfrågor.

Claes Eriksson, ledamot

Claes valdes in i Ecpats styrelse 2021. Han är civilekonom med en bred internationell och kulturell bakgrund från bland annat Frankrike, Brasilien och Colombia. Claes har omfattande erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ledamot

Silvia valdes in i Ecpats styrelse 2021. Hon brinner för att jobba mot sexuella övergrepp mot barn och har en lång och gedigen erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. Hon har således kunskap om hela rättskedjan, både vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Sara Pontander, ledamot

Sara valdes in i styrelsen 2020. Sara har arbetat i mer än 20 år i resebranschen och senast som Commercial Manager på KILROY. Hon har erfarenhet från positioner inom marknad, kommunikation och ledarskap samt även varit engagerad inom hållbarhetsfrågor genom Svenska Resebyråföreningens hållbarhetsråd.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?

Mejla till info@ecpat.se.