Emma Henriksson, ordförande

Invald i styrelsen 2021. Emma var riksdagsledamot under 12 år, bland annat som gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och ordförande i socialutskottet. Hon har ett mångårigt engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Emma har verkat som andre vice partiledare och ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd. Idag är Emma seniorkonsult på Reform Society och har ett flertal styrelseuppdrag.

Peder Ramel, ledamot

Invald i styrelsen 2019. Peder har lång erfarenhet från näringslivet bland annat som VD i Bredbandsbolaget och nu senast som VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs frågor och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.

Daniel Akenine, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Daniel arbetar som nationell teknikchef för Microsoft och är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har 15 års internationell erfarenhet av digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor och AI. Daniel har även arbetat som fysiker, föreläsare, författare och forskare på Karolinska Institutet.

Linda Vismer, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Linda har lång bakgrund inom nykterhetsrörelsen med erfarenheter inom engagemang, påverkansarbete och civilsamhället. Idag driver hon en verksamhet med fokus på social hållbarhet inom turism. Linda har ett långvarigt engagemang för sexualitetsfrågor.

Claes Eriksson, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Claes är civilekonom med en bred internationell och kulturell bakgrund från bland annat Frankrike, Brasilien och Colombia. Claes har omfattande erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Silvia brinner för att jobba mot sexuella övergrepp mot barn och har en lång och gedigen erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. Hon har således kunskap om hela rättskedjan, både vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Sara Pontander, ledamot

Invald i styrelsen 2020. Sara arbetar som Marketing & Business Development Manager på Reed & Mackay och har lång erfarenhet från resebranschen där hon har arbetat på olika positioner sedan 1996. Sara är utbildad ekonom och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor, tidigare på resebyråsidan, och idag inom hållbara möten och event.

Gloria-Karin López, ledamot

Karin Strandås, ledamot

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Generalsekreterare och föredragande i styrelsen sedan 2018. Anna Karin är jurist med lång erfarenhet inom barnrättsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom myndigheten Barnombudsmannen, bland annat som program- och utredningschef och vikarierande Barnombudsman. Anna Karin har varit styrelseordförande för Bufff och verkar ofta som expert i statliga utredningar som berör barnrättsfrågor.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?

Mejla till info@ecpat.se.