Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Generalsekreterare och föredragande i styrelsen sedan 2018. Anna Karin är jurist med lång erfarenhet inom barnrättsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom myndigheten Barnombudsmannen, bland annat som program- och utredningschef och vikarierande Barnombudsman. Anna Karin har varit styrelseordförande för Bufff och verkar ofta som expert i statliga utredningar som berör barnrättsfrågor.

Emma Henriksson, ordförande

Invald i styrelsen 2021. Emma var riksdagsledamot under 12 år, bland annat som gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och ordförande i Socialutskottet. Hon har ett mångårigt engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Emma har verkat som andre vice partiledare och ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd. Idag är Emma seniorkonsult på Reform Society och har ett flertal styrelseuppdrag.

Peder Ramel, vice ordförande

Invald i styrelsen 2019. Peder har lång erfarenhet från näringslivet bland annat som VD i Bredbandsbolaget och nu senast som VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs frågor och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.

Johanna Lundin, vice ordförande

Invald i styrelsen 2020. Johanna är civilekonom. Tidigare var hon ekonomichef på Fremia, ekonomichef på SPF Seniorerna och redovisningskonsult på PwC. Johanna har lång erfarenhet av ekonomistyrning och organisationsutveckling inom ideella organisationer.

Amanda Netscher, ledamot

Invald i styrelsen 2020. Amanda arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Tidigare arbetade hon med kartläggning av prostitution och människohandel Sverige. För närvarande förbundsordförande på Noaks ark. Amanda har lång erfarenhet av att arbeta på myndigheter och har varit ordförande för RFSU Stockholm. Hon brinner för SRHR-frågor och var med och byggde upp PrevenTell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet.

Daniel Akenine, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Daniel arbetar som nationell teknikchef för Microsoft och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Han har 15 års internationell erfarenhet av digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor och AI. Daniel har även arbetat som fysiker, föreläsare, författare och forskare på Karolinska Institutet.

Linda Vismer, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Linda har lång bakgrund inom nykterhetsrörelsen med erfarenheter inom engagemang, påverkansarbete och civilsamhället. Idag driver hon en verksamhet med fokus på social hållbarhet inom turism. Linda har ett långvarigt engagemang för sexualitetsfrågor.

Claes Eriksson, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Claes är civilekonom med en bred internationell och kulturell bakgrund från bland annat Frankrike, Brasilien och Colombia. Claes har omfattande erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Silvia brinner för att jobba mot sexuella övergrepp mot barn och har en lång och gedigen erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. Hon har således kunskap om hela rättskedjan, både vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Sara Pontander, ledamot

Invald i styrelsen 2020. Sara arbetar som Nordic Commercial Manager på Amex GBT Meetings & Events och har lång erfarenhet från resebranschen där hon har arbetat på olika positioner sedan 1996. Sara är utbildad ekonom har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor, tidigare på resebyråsidan, och idag inom hållbara möten och event.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?

Mejla till info@ecpat.se.