ECPAT Sverige – en del av Safer Internet Centre

ECPAT, Mediemyndigheten och Bris driver tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Safer Internet Day, 6 februari 2024

Safer Internet Day äger rum varje år i februari och syftar till att öka kunskap och medvetenhet kring ett säkrare och bättre internet för alla, särskilt för barn och unga. 2024 är Safer Internet Day den 6 februari. Safer Internet Day uppmärksammas av Safer Internet Centres runtom i Europa, men även utanför Europa. ECPAT, Bris och Mediemyndigheten utgör Sveriges Safer Internet Centre och uppmärksammar dagen genom både gemensamma och egna programpunkter och insatser.

Du kan också uppmärksamma dagen! Oavsett om du är förälder, möter barn i ditt yrke eller har ett ideellt engagemang där du möter unga så hittar du material och verktyg här för att fördjupa dina egna kunskaper och lyfta frågorna om ett tryggare internet.


Safer Internet Week – program

Under hela vecka 6 (5-11 februari) uppmärksammas frågan om ett säkrare internet för barn och unga genom flera olika programpunkter. Programmet för veckan presenteras snart. Om din organisation planerar att uppmärksamma Safer Internet Day får ni gärna fylla i vårt formulär så hjälper vi er att sprida arrangemanget i vårt gemensamma program. Anmäl aktiviteter här.


Verktyg och material

ECPATs föräldramöten
Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Du kan se alla möten i efterhand och du som arbetar inom skolan får gärna använda våra inspelningar som en del i dina egna föräldramöten.

ECPAT Vuxenstöd
ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om barns sexuella utsatthet – på och utanför nätet. På sajten får du kunskap om ämnet och du kan också få individuellt stöd genom vår stödlinje för vuxna.

Digital, ung och trygg – för dig som arbetar i skolan
Här hittar du som arbetar i skolan material och verktyg som vi hoppas kommer öka din kunskap och göra dig mer trygg i frågor kring barns och ungas sexuella utsatthet – på och utanför nätet.

ECPATs rapporter
ECPATs rapporter bygger på kunskap som vi fått från barn och unga själva, till exempel genom vår undersökning Nude på nätet och genom kontakter i vår stödlinje Ditt ECPAT.

Ditt ECPAT
Ditt ECPAT är en webbsida och en stödlinje för alla under 18 år. Här kan barn och unga få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Vi kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som spridits på nätet.

Fler verktyg hittar du hos Mediemyndigheten och Bris.

SIC Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter som drivs av Mediemyndigheten och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

  • En stödlinje för barn som drivs av Bris. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.

  • ECPATs rapporteringsfunktion (hotline). ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten kan rapportera alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn – till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa och människohandel med barn för sexuella syften.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i alla EU-länder, samt i Norge, Storbritannien och Island. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids, BIK-plattformen, där information och material samlas.

Projektet kommer att pågå 2023–2024 och förväntas få effekter för flera målgrupper:

  • Barn och unga skyddas och stärks som medvetna medieanvändare.
  • Föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn får en bättre förståelse för hur barn använder digitalt innehåll och digitala tjänster samt hur de kan minska risker på nätet och i digitala kanaler.
  • Myndigheter kan utveckla bättre förebyggande åtgärder med stöd av de resurser och tjänster som tillhandahålls genom projektet.