ECPAT, Mediemyndigheten och Bris driver tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Ett bättre internet för barn – en nationell konferens om barns och ungas trygghet på nätet

Hybridkonferens, 25 oktober 2024, Stockholm och online

Barn och unga upplever sig trygga på nätet, men vuxna behöver se till att de risker som finns minskas, förebyggs och hanteras. Varmt välkommen till en konferens där du får lära dig mer om barns vardag på nätet och hur du, oavsett yrkesroll, kan vara ett bra stöd i deras liv på nätet.

SIC Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter som drivs av Mediemyndigheten och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

  • En stödlinje för barn som drivs av Bris. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.

  • ECPATs rapporteringsfunktion (hotline). ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten kan rapportera alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn – till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa och människohandel med barn för sexuella syften.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i alla EU-länder, samt i Norge, Storbritannien och Island. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids, BIK-plattformen, där information och material samlas.

Projektet kommer att pågå 2023–2024 och förväntas få effekter för flera målgrupper:

  • Barn och unga skyddas och stärks som medvetna medieanvändare.
  • Föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn får en bättre förståelse för hur barn använder digitalt innehåll och digitala tjänster samt hur de kan minska risker på nätet och i digitala kanaler.
  • Myndigheter kan utveckla bättre förebyggande åtgärder med stöd av de resurser och tjänster som tillhandahålls genom projektet.