ECPAT Sverige – en del av Safer Internet Centre

ECPAT, Statens medieråd och Bris driver tillsammans Sveriges Safer Internet Centre (SIC Sverige). Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

SIC Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd, och bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

  • En stödlinje för barn som drivs av Bris. Via chatt, mejl och telefon kan barn varje dag, dygnet runt, få information och stöd från Bris kuratorer. Vuxna som har frågor eller känner oro kan kontakta stödlinjen för vuxna.

  • ECPATs rapporteringsfunktion (hotline). ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten kan rapportera alla former av misstänkt sexuell exploatering eller övergrepp på barn – till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn, grooming, sexuella övergrepp på barn i samband med turism eller resa och människohandel med barn för sexuella syften.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i alla EU-länder, samt i Norge, Storbritannien och Island. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids, BIK-plattformen, där information och material samlas.

Projektet kommer att pågå 2023–2024 och förväntas få effekter för flera målgrupper:

  • Barn och unga skyddas och stärks som medvetna medieanvändare.
  • Föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn får en bättre förståelse för hur barn använder digitalt innehåll och digitala tjänster samt hur de kan minska risker på nätet och i digitala kanaler.
  • Myndigheter kan utveckla bättre förebyggande åtgärder med stöd av de resurser och tjänster som tillhandahålls genom projektet.

Välkommen på webbinarium: Vad betyder barnkonventionen för barn och unga i deras digitala vardag?

Den 7 februari 2023 (Safer Internet Day) kl. 11.00-12.15

I år firar Safer Internet Day 20 år som kunskapsfrämjande event världen över. Vi uppmärksammar detta genom att bjuda in dig som jobbar direkt eller indirekt med barn och unga till ett högaktuellt webbinarium om barn och ungas rättigheter på nätet. 

Under webbinariet kommer vi belysa hur barn och ungas digitala verklighet ser ut idag och med avstamp i Barnkonventionen titta på hur vi framgångsrikt kan arbeta med att främja deras rättigheter på den plats där en stor del av deras vardag utspelar sig.