ECPAT Verksamhets-berättelse 2020

Hur sammanfattar man ett sådant här år? Vårt fokus har, som alltid, varit att finnas där för barn och unga som riskerar att utnyttjas sexuellt och ge stöd till de som är utsatta. Men i år har vi verkligen behövt tänka om och tänka nytt.

Ladda ner vår verksamhetsberättelse och läs om allt du som givare har möjliggjort. Tillsammans har vi gjort stor skillnad för barn!


Stadgar ECPAT Sverige

Här kan du läsa ECPATs stadgar.

Ladda ner

ECPAT Sverige effektrapport avseende 2019

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2019.

Ladda ner

Protokoll årsmöte ECPAT 2020

ECPATs senaste årsmöte hölls den 16 juni 2020. Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

ECPAT Verksamhetsberättelse 2019

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2019 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

ECPAT Insamlingspolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges Insamlingspolicy.

Ladda ner

ECPAT Visselblåsarpolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges Visselblåsarpolicy.

Ladda ner

ECPAT Jävspolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges jävspolicy.

Ladda ner

Protokoll årsmöte ECPAT 4 Juni 2019 Signerat

Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

ECPAT Sverige effektrapport avseende 2018

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2018.

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2018

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2018 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2017

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2017 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2018

Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

Effektrapport 2017-2018

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen FRIIs kvalitetskod. Det innebär att vi årligen skriver en effektrapport för att det ska vara lätt att läsa och följa vår mission och våra resultat. Här kan du läsa vår effektrapport för 2017-2018.

Ladda ner

Kapitalplaceringspolicy

Här kan du läsa ECPATs kapitalplaceringspolicy som senast reviderades av styrelsen 2006-12-11.

Ladda ner

Internkontroll

Här kan du läsa om ECPATs internkontroll.

Ladda ner

Inköpspolicy ECPAT

Här kan du läsa ECPATs riktlinjer för inköp och upphandling.

Ladda ner