ECPAT Verksamhets-berättelse 2022

Kriget i Ukraina, energikris, hög inflation och inledningsvis ett instabilt Coronaläge. År 2022 har varit utmanande på många sätt. Vi har dock, genom framför allt covidstöd från Socialstyrelsen, kunnat utöka vår verksamhet för att bättre kunna möta barns behov av en trygg vuxen att kontakta när de utsatts för sexuella övergrepp eller exploatering.

Protokoll Årsmöte ECPAT Sverige 2023 signerat

Ladda ner

Protokoll Årsmöte ECPAT Sverige 2022 signerat

ECPAT:s årsmöte 2021 hölls 13 juni 2022. Ladda ner och läs det här.

Ladda ner

Protokoll Årsmöte ECPAT Sverige 2021 signerat

ECPAT:s årsmöte 2021 hölls 2 juni 2021. Ladda ner och läs det här.

Ladda ner

Stadgar ECPAT Sverige

Här kan du läsa ECPATs stadgar.

Ladda ner

ECPAT Sverige effektrapport avseende 2019

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2019.

Ladda ner

Protokoll årsmöte ECPAT 2020

ECPATs senaste årsmöte hölls den 16 juni 2020. Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

ECPAT Verksamhetsberättelse 2019

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2019 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

ECPAT Insamlingspolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges Insamlingspolicy.

Ladda ner

ECPAT Visselblåsarpolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges Visselblåsarpolicy, antagen 2022.

Ladda ner

ECPAT Jävspolicy

Här kan du läsa ECPAT Sveriges jävspolicy.

Ladda ner

Protokoll årsmöte ECPAT 4 Juni 2019 Signerat

Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

ECPAT Sverige effektrapport avseende 2018

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2018.

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2018

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2018 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2017

Här kan du läsa om vad vi gjorde 2017 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda ner

Årsmötesprotokoll 2018

Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda ner

Effektrapport 2017-2018

Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen FRIIs kvalitetskod. Det innebär att vi årligen skriver en effektrapport för att det ska vara lätt att läsa och följa vår mission och våra resultat. Här kan du läsa vår effektrapport för 2017-2018.

Ladda ner

Kapitalplaceringspolicy

Här kan du läsa ECPATs kapitalplaceringspolicy som senast reviderades av styrelsen 2006-12-11.

Ladda ner

Internkontroll

Här kan du läsa om ECPATs internkontroll.

Ladda ner

Inköpspolicy ECPAT

Här kan du läsa ECPATs riktlinjer för inköp och upphandling.

Ladda ner