ECPAT Verksamhets-berättelse 2023

ÅRET 2023 har präglats av intensiva diskussioner och förhandlingar på både nationell nivå och internationell nivå kring EU-kommissionens förslag till en förordning om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. ECPATs verksamhetsområden samverkar för att kunna stoppa och förebygga att barn utsätts för sexuella övergrepp – och för att stödja de som utsatts.