ECPAT Verksamhets-berättelse 2022

Kriget i Ukraina, energikris, hög inflation och inledningsvis ett instabilt Coronaläge. År 2022 har varit utmanande på många sätt. Vi har dock, genom framför allt covidstöd från Socialstyrelsen, kunnat utöka vår verksamhet för att bättre kunna möta barns behov av en trygg vuxen att kontakta när de utsatts för sexuella övergrepp eller exploatering.