”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn.

Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär att en förövare på en annan plats beställer ett övergrepp som sedan dokumenteras och livesänds till denna förövare. Förövaren kan instruera och betala för övergreppen i realtid, vilket innebär att det sker en transaktion som går att upptäcka. Målet med ”Projekt Indikatorer” var att identifiera indikatorer och arbetssätt som banker kan använda för att upptäcka dessa betalningar.

Rättsfallsanalyser gav indikatorer

Projektet inleddes med en arbetsgrupp bestående av medlemmar från Finanskoalitionen och ECPAT. Initialt stötte projektet på hinder på grund av banksekretess, men arbetet återupptogs 2023 med en ny arbetsgrupp. Ett första steg i samband med nystarten var att genomföra en rättsfallsanalys för att identifiera relevanta indikatorer.

Rättsfallsanalysen gjorde utifrån elva domar och resulterade i indikatorer för typiska gärningspersoner, betalningsmetoder och summor som används för att betala för övergreppen. Indikatorerna inkluderade:

  • Gärningspersoner: Ofta män mellan 37 och 50 år
  • Betalningsmetoder: Främst köp av tokens via olika hemsidor och överföringar via Western Union, Paypal, och WorldRemit.
  • Betalningssummor: Vanligen mellan 90 och 300 kr

Indikatorer identifierade transaktioner

Indikatorerna användes sedan för dataanalyser på anonymiserade transaktionsdata från en bank. Genom testkörningar kunde misstänkta transaktioner identifieras och rapporteras till Finanspolisen för vidare utredning. De transaktioner som rapporterades till Finanspolisen märktes med rubriken ”misstänkt CSE” (Child Sexual Exploitation). Detta möjliggjorde en enklare identifiering av dessa fall för Finanspolisen.

Testkörningarna resulterade även i att indikatorerna kunde förfinas eller utökas. Ytterligare indikatorer som uppmärksammades kopplat till de kunder som rapporterades till Finanspolisen var:

  • Transaktioner till utländska appar och tjänster som WorldRemit, Paypal, och Onlyfans.
  • Betalningar genomförda sena kvällar eller nattetid, ofta till Filippinerna.

En möjlighet att upptäcka betalningar

”Projekt Indikatorer” har visat att det är möjligt att upptäcka och försvåra betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn. Det är avgörande att finanssektorn därför också tar sitt ansvar och aktivt använder de identifierade indikatorerna. Genom detta arbete kan vi tillsammans arbeta för att stoppa och förebygga sexuell exploatering av barn.

Relaterade artiklar

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer