Under 2022 bedömde analytikerna i ECPAT Hotline 479 161 enskilda bilder i Arachnid varav cirka 94 procent skildrade sexuella övergrepp eller sexuell exploatering av barn. Under året togs 15 194 kontakter med våra rådgivare i Ditt ECPAT. Ge en gåva idag och hjälp oss att finnas där för fler barn!

Välj belopp
kr


Det här bidrar du till

  • Via ECPAT Hotline ta ner övergreppsmaterial på barn från nätet
  • Via stödlinjen, Ditt ECPAT, hjälpa barn och unga som utsatts för sexuella kränkningar, hot och övergrepp
  • Via ECPAT Vuxenstöd ge hjälpa föräldrar och andra viktiga vuxna i frågor som rör sexuella övergrepp, hot och kränkningar mot barn
  • Påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen

Tack för ditt engagemang!