Förra året tog vi ner mer än 220 000 övergreppsbilder på barn från nätet. Varje månad tar vi emot över 700 samtal och chattar från barn som utsatts för sexuella övergrepp, hot eller kränkningar. Ge en gåva idag och hjälp oss att finnas där för fler barn!

Välj belopp
kr

Vad kommer min gåva bidra till?

Vi är en barnrättsorganisation. Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt uppdrag är att se till att barn inte utsätts för sexuell exploatering.

Din gåva kommer göra det möjligt för oss att:

  • ta ner fler övergreppsbilder på barn från nätet och därmed minska lidandet för de barn som utsatts
  • via vår stödlinjen ge råd och stöd till fler barn och unga som utsatts för sexuella hot och övergrepp, eller fått avklädda bilder spridda
  • nå ut med förebyggande kunskap till fler barn, ungdomar och föräldrar så att färre barn utsätts
  • påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen
  • via ECPAT Föräldrahjälpen kunna ge stöd till fler föräldrar och andra viktiga vuxna i frågor som rör sexuella övergrepp, hot och kränkningar mot barn

Vi kan inte göra det utan dig!