När du ger en gåva till ECPAT hjälper du oss i arbetet med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Du bidrar bland annat till vår stödlinje där barn och unga får råd och hjälp i frågor som handlar om sexuell utsatthet. Förra året hade våra rådgivare kontakt med 15 194 barn i stödlinjen. Ditt bidrag gör skillnad.

Välj belopp
kr


Det här bidrar du till

  • Via ECPAT Hotline ta ner övergreppsmaterial på barn från nätet
  • Via stödlinjen, Ditt ECPAT, hjälpa barn och unga som utsatts för sexuella kränkningar, hot och övergrepp
  • Via ECPAT Vuxenstöd hjälpa föräldrar och andra viktiga vuxna i frågor som rör sexuella övergrepp, hot och kränkningar mot barn
  • Påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen

Tack för ditt engagemang!