Bakgrund

Många techföretag vill arbeta för att stärka barnets rätt att vara säkra på nätet. Techkoalitionen är ett initiativ som ska bidra till att leda utvecklingen framåt, till att hitta nya lösningar för att stoppa den utbredda brottsligheten samt för att öka kunskapen hos sina anställda och andra samhällsaktörer.

Techkoalitionens medlemmar samverkar i syfte att förhindra, försvåra och förebygga att techbranschens tjänster och produkter missbrukas av förövare som vill utsätta barn för sexuella övergrepp på nätet.

Koalitionen startade 2018 med aktörer från telekombranschen men under 2022 anslöt även techbolag vilket föranledde ett namnbyte till ECPAT Sveriges techkoalition. 

Vi välkomnar fler aktörer från techbranschen att delta i det viktiga arbetet för barns trygghet på nätet. 

Det är naturligt för Internetstiftelsen att stötta ECPATs arbete. Genom ECPAT Sveriges techkoalition är vi med och bidrar till att skydda barn och unga på nätet. Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till individ och samhälle – vår målsättning är att alla ska vara trygga i en uppkopplad värld.

Jannike Tillå, VP Communications and Public Benefit på Internetstiftelsen

Omfattning

Teknikutvecklingen har förenklat för förövare att kontakta barn, sprida övergreppsmaterial samt skapa nätverk där syftet är att exploatera barn sexuellt. Förövare finns där barn finns. 

Vi vet att brottsligheten är oerhört omfattande och ofta svår att spåra. Den amerikanska organisationen NCMEC tog emot 88 miljoner tips om övergreppsbilder och filmer under 2022. Koalitionens medlemmar blockerar dagligen otaliga försök att nå webbsidor som av polis bedömts innehålla sexuella övergrepp på barn. Men teknikutvecklingen gör att förövare hittar nya vägar såsom slutna forum, krypterade tjänster och livestreaming. Därför måste också koalitionens medlemmar utveckla sina insatser. Arbetet fokuserar på benchmarking och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning, statistikinsamling och teknikutveckling. 

För oss på Telia är det viktigt att arbeta både på egen hand och tillsammans med erfarna partners och andra aktörer i branschen för att skydda och stärka barn och unga på nätet.

Anna Augustson, hållbarhetschef Telia Sverige

Riktlinjer

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande mot sexuell exploatering av barn, där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att bidra till det förebyggande arbetet. I detta ingår att företaget såväl internt som externt tydligt tar avstånd från problematiken, informerar anställda och kunder samt implementerar riktlinjer mot sexuell exploatering av barn.

Medlemskapet innebär också samarbete med polisen och att delta i koalitionens möten för att tillsammans utveckla nya lösningar som förhindrar, försvårar eller förebygger sexuell exploatering av barn. 

Medlemmarna ska hantera frågan som en del av företagets hållbarhetsarbete och medlemskapet berör i första hand techbolag med verksamhet i Sverige. 

ECPAT Sverige koordinerar arbetet i koalitionen. Techkoalitionen träffas minst tre gånger per år. 

Rundabordssamtal december 2022

Som en del av ECPATs kartläggning av hur svenska servrar missbrukas för lagring av övergreppsmaterial på barn arrangerade ECPAT ett rundabordssamtal med deltagare från bland annat techkoalitionen, regeringskansliet, politiker och andra intressenter. Syftet var att dela erfarenheter och kunskaper med aktörer som arbetar för att göra nätet till en säkrare plats för barn och unga. Tydligt var vikten av samarbete för att kunna skapa förändring. EU-kommissionär Ylva Johansson deltog på länk och presenterade sitt förslag till EU-lagstiftning om plattformars ansvar för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.


Medlemmar i ECPAT Sveriges techkoalition

Tele2
Telia
Tre
Telenor

TikTok
Glesys
Internetstiftelsen
Softronic


Vill du veta mer om techkoalitionen? Välkommen att kontakta Fabiola Lind Vasquez fabiola.lindvasquez@ecpat.se eller 072-389 51 73.