Varifrån kom pengarna 2022?

ECPATs intäkter 2022 var 31,6 miljoner kronor. Pengarna kom bland annat från:

Postkodlotteriet
8,4 miljoner kronor

Företag
1,77 miljoner kronor

Allmänheten och församlingar
5,78 miljoner kronor

Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
5,5 miljoner kronor

Organisationer och stiftelser
900 000 kronor

Radiohjälpen
358 000 kronor

Hur användes pengarna?

ECPAT använder pengarna i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De går till vår stödlinje, påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till att driva viktiga samarbeten med näringslivet. Se våra viktigaste resultat från 2022 här.

Under 2021 gick 84% av ECPATs medel direkt till vårt arbete mot sexuell exploatering av barn.

ECPAT har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är de som beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling. Varje år kontrollerar de att vi uppfyller kraven för att få behålla 90-kontot. Vi är även medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Så använder vi pengarna

Sorry, your browser does not support inline SVG.

direkt till arbetet mot sexuell exploatering av barn

Sorry, your browser does not support inline SVG.

till kostnader för privat finansiering

Sorry, your browser does not support inline SVG.

till administration

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Generalsekreterarens arvode

ECPATs styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om ersättning. ECPATs generalsekreterare hade 2022 en ersättning på 78 000 kronor per månad samt en tjänstepensionsförsäkring. Utöver detta finns inga särskilda förmåner. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.