Varifrån kom pengarna 2023?

ECPATs intäkter 2023 var 32,5 miljoner kronor. Pengarna kom bland annat från:

Postkodlotteriet
8,55 miljoner kronor

Företag
1,36 miljoner kronor

Allmänheten och församlingar
5,65 miljoner kronor

Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
6,95 miljoner kronor

Organisationer och stiftelser
200 000 kronor

Arvsfonden
2,45 miljoner kronor

Vinnova
2,23 miljoner kronor

Safer Internet Centre
2,77 miljoner kronor

Hur användes pengarna?

ECPAT använder pengarna i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De går till vår stödlinje, påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till att driva viktiga samarbeten med näringslivet. Se våra viktigaste resultat från 2023 här.

ECPAT har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är de som beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling. Varje år kontrollerar de att vi uppfyller kraven för att få behålla 90-kontot. Vi är även medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Generalsekreterarens arvode

ECPATs styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om ersättning. ECPATs generalsekreterare hade 2023 en ersättning på 81 760 kronor per månad samt en tjänstepensionsförsäkring. Utöver detta finns inga särskilda förmåner. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.