Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn startades 2007. Syftet var att tillsammans bidra till att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial. Fokus då var att stoppa köp via vanliga betalkort. Mycket har hänt sedan dess och både brottsligheten och betalvägarna har förändrats.

2020 tog ECPAT Sverige över samordningen från Bankföreningen. Samtliga aktörer ansökte om inträde på nytt och en ny gemensam programförklaring togs fram. Vi fortsätter nu det viktiga arbetet som koalitionen syftar till, men i en något annorlunda form.

Finanskoalitionens arbete drivs som ett nätverk utifrån en konkret frågeställning, liknande den om kortbetalningar när koalitionen startades. Arbetet bemannas utifrån den specifika kompetens som krävs för den fråga koalitionen väljer att arbeta med.

Danske Bank är en del av ECPATs finanskoalition och står bakom organisationens viktiga arbete för att stoppa sexuell exploatering av barn. Finansiella system ska inte kunna utnyttjas för kriminell verksamhet som exempelvis övergrepp på barn och genom koalitionens arbete försvårar vi för förövare att betala för övergreppsmaterial.

Sedan 2020 har koalitionen, tillsammans med representanter från nationella operativa avdelningen (NOA) på polisen, arbetat med att se över indikatorer för betalningsströmmar gällande bland annat livestreamat övergreppsmaterial. I det arbetet har vi stött på problematik när det gäller vidarehantering av bankernas sökningar till berörd polis. Delar av banksekretessen omöjliggör för bankerna att dela med sig av informationen till den enheten som hanterar internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Detta begränsar finansbranschens möjlighet att delta i arbetet för att stoppa betalningar. Bland annat har ECPAT träffat finansutskottets ordförande samt vice ordförande i frågan samt arbetar med att i samverkan mellan Finanspolisen och Finansinspektionen att ta arbetet vidare.

Finanskoalitionen har återupptagit medlemskapet i European Financial Coalition (EFC).

För oss på IKANO är det angeläget att vara med och bidra till att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn. Finanskoalitionen, där vi deltar tillsammans med svenska banker och finansbolag, är en viktig del i arbetet för att motverka och försvåra handeln med övergreppsbilder på barn.

Medlemmar i ECPAT Sveriges finanskoalition

Avanza
Danske Bank
DNB
Forex
Handelsbanken
ICA Banken
Ikano Bank
Klarna Bank
Länsförsäkringar Bank

Marginalen Bank
Nordea
Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA)
SEB
Skandiabanken
Softronic
Swedbank

Vill du veta mer om Finanskoalitionen? Kontakta gärna Nelly Corneteg nelly.corneteg@ecpat.se eller 076 517 21 44.