Ny rapport från ECPAT visar att pojkar lägger ansvaret på flickor för sexuell utsatthet

I ECPATs nya rapport om pojkars perspektiv på jämställdhet framkommer oroande attityder när det gäller jämställdhet och makt i samhället. Många pojkar anser att flickor bär ansvaret för sin sexuella utsatthet och de tycker att jämställdhetsarbetet har gått för långt. Dessa åsikter förekommer även bland yngre pojkar. När vuxenvärlden inte lyssnar, finns risk att pojkar som känner sig förfördelade eller orättvist behandlade, påverkas av de misogyna idéer de exponeras för på nätet.

I ECPATs nya rapport ”Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr” syns tydliga skillnader i attityder mellan pojkar och flickor när det gäller jämställdhet och makt. Pojkar tycker att flickor bör ta mer ansvar för att inte bli utsatta för sexuella övergrepp och de upplever även att flickor har ett maktövertag i sexuella relationer, vilket används för egen vinning. Pojkarna känner sig ofta missförstådda och orättvist behandlade av vuxna, som de upplever lyssnar mer på flickorna. En del pojkar beskriver också en oro för att bli anklagade eller anmälda för sexualbrott.

Upplevelsen av att vuxna inte lyssnar kan leda till att pojkar undviker att söka stöd och hjälp från dem och i stället vänder sig till nätet där desinformation och skadliga idéer, inklusive sexistiska och flickfientliga åsikter, sprids och riktas till pojkar genom plattformarnas algoritmer.

Det är en oroande utveckling, att de misogyna attityderna fortfarande finns hos unga pojkar. Den gamla synen på att den som bär den korta kjolen får skylla sig själv har förflyttats till nätet. Pojkarna tycker fortfarande att flickor bär ansvar för pojkars sexualitet.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT

I rapporten ”Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr” har ECPAT analyserat barns attityder och åsikter om jämställdhet och makt både i samhället i stort och i (sexuella) relationer, med särskilt fokus på pojkar. Barnens röster kommer dels från ECPATs årliga undersökning Nude på nätet som gjorts tillsammans med barn och unga, dels genom analysgrupper med barn. I rapporten presenteras kvantitativa resultat från undersökningen, och genom analysgrupperna ett fördjupat innehåll och en fördjupad förståelse för hur pojkar resonerar om jämställdhet.

ECPAT kan ge stöd

På ECPAT Vuxenstöd kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet får råd och stöd om barns sexuella utsatthet. ECPAT erbjuder rådgivning via chatt, mejl och telefon kostnadsfritt. Även barn och unga kan vända sig till ECPAT för stöd och hjälp. Ditt ECPAT är vår stödlinje dit alla under 18 år kan vända sig för anonymt stöd. All ECPATs verksamhet tar avstamp i det barn berättar för oss i vår stödlinje och i våra undersökningar. 

Läs ECPATs rapport

Här kan du läsa ECPATs rapport ”Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr”.

Kategorier

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer