Syftet med ECPAT Hotline är att förse polisen med relevanta tips på sexualbrott mot barn, så att de barn som utsätts kan hittas och få hjälp, samt att ta ned bilder och filmer som visar sexuella övergrepp eller på andra sätt kränker barn på internet. Här kan du se ett exempel på hur ett enda tips kan leda till en fällande dom och att barn tas ur pågående övergrepp.

Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Ofta är de negativa konsekvenserna livslånga. Samtidigt ser vi allt mer övergreppsbilder och filmer. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om mycket mer än ”bara bilder” – bakom varje bild finns ett barn.  

De tips som berör brott i Sverige, eller involverar barn eller förövare i Sverige, skickar vi direkt till svensk polis. Andra tips, som övergreppsmaterial på en server i ett annat land, hanteras via INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. INHOPE ser till att tipset hamnar hos rätt person i rätt land, men också att det kommer till Interpol.  

Ecpat Hotline

ECPAT Hotline statistik

Här presenterar vi kvartalsvis statistik från ECPAT Hotline:


Misstänker du att ett barn blir utsatt på något sätt? Ser du en sexuell bild eller film på någon som ser ut att vara under 18? Anmäl alltid till polisen eller ECPAT Hotline. Du kan vara anonym.


Project Arachnid 

Att vi tar emot tips är viktigt och kan leda till att barn tas ut ur pågående övergrepp, men det förutsätter att någon anmäler till oss. Den stora mängden dokumenterade sexuella övergrepp på nätet kräver också ett proaktivt sätt att arbeta. Därför ingår vi sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.  

Arachnid är en plattform och webbcrawler som hittar övergreppsmaterial på nätet och hjälper till att ta ner det. Den nya tekniken har gjort det möjligt att ta ner mycket större mängder bilder och filmer och därmed minska lidandet för barn som utsätts. Totalt har över 34 miljoner begäran om nedtagning gjorts för bilder och filmer som skildrar sexuell exploatering och sexuella övergrepp på barn, och takten på nertagningarna ökar snabbt.

Mellan 2018 och 2022 har ECPAT Sverige bedömt cirka 2,3 miljoner övergreppsbilder via Project Arachnid. De bedömningar som vi gjort finns sedan kvar i databasen, vilket innebär att bilderna fortsätter att tas ned om de skulle laddas upp på nytt. 

Ecpat Hotline överblick