Tack vare stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi sedan 2018 ett samarbete med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja genom projektet ”Barn är ingen handelsvara” respektive ”Strengthening the protection of children in Cambodia against online sexual exploitation”. I Kambodja samarbetar vi med APLE, Action Pour Les Enfants, och i Filippinerna med ECPAT Filippinerna, bland annat med att utveckla deras hotlines. I ett annat viktigt samarbetsprojekt: ”Säg vad du såg” med Childhood arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism.

Genom våra samarbeten kan vi göra ännu mer för att stärka barnets rättigheter även internationellt. De lokala aktörerna gör ett viktigt arbete för att förebygga brottsligheten och hjälpa barn som redan utsatts.

Säg vad du såg

I projektet Säg vad du såg som vi driver tillsammans med Childhood, arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande.

Samarbetsprojekt

Tack vare stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi sedan 2018 ett samarbete med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja.

Fyra principer vägleder oss i vårt internationella arbete:

  • Våra internationella insatser ska skapa effekt för barn både i Sverige och internationellt
  • Arbetet ska ha hög social avkastning utifrån det arbete vi gör, dvs effektivt arbete som gör skillnad för barn
  • Hållbarhet och strategiska partnerskap ska genomsyra vårt internationella arbete
  • Vårt internationella arbete ska vägledas av ett barnrättsperspektiv