ECPAT startades i Thailand som en reaktion på sexuell exploatering av barn, inte minst när det gällde resande förövare som besökte landet. Numera arbetar medlemsorganisationerna i ECPAT Internationals globala nätverk runt om i världen mot sexuell exploatering. Förutom resande förövare innefattar detta bland annat människohandel och övergrepp mot barn via nätet.

Globalt arbete i ECPAT Hotline

Mängden dokumenterade sexuella övergrepp på barn ökar i världen. Samtidigt gör ny teknik att vi kan ta ner många fler övergreppsbilder och filmer från nätet och att fler utsatta barn kan identifieras och hjälpas ur övergreppssituationer. ECPAT Sverige samarbetar med expertorganisationer i andra länder för att stärka barnets rättigheter. Inte minst genom vårt medlemskap i INHOPE, den globala samarbetsorganisationen för hotlines. Här kan du läsa mer om våra internationella samarbeten i vår hotline.

Ett globalt problem

Vi ser det som nödvändigt att fler hotlines utvecklas och att fler länder använder den senaste tekniken för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn. I länder där sexuell exploatering av barn är ett växande problem är behovet av fler hotlines extra stort. ECPAT Sverige stödjer därför arbetet med att bygga dessa verksamheter.   

Eftersom sexuell exploatering är ett globalt problem, där offer och förövare inte sällan befinner sig i olika länder, stärker våra internationella samarbeten även skyddet för barn i Sverige. ECPATs internationella arbete har fått stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen

Tidigare internationella projekt

ECPAT har tidigare genomfört samarbeten med bland andra ECPAT Filippinerna och APLE, Action Pour Les Enfants i Kambodja.   Båda organisationerna har genom vårt samarbete etablerat nationella hotlines. Det innebär att dokumenterade sexuella övergrepp som sprids på nätet kan tas ned och att brottsutredningar för att identifiera och stötta offer och lagföra förövare kan påbörjas. I och med att våra hotlines är nationellt erkända och även medlemmar i INHOPE kan våra analytiker skicka vidare material till polis i det land som övergreppet ska utredas.  

ECPAT Sverige har även ingått i andra samarbeten för att stärka barnets skydd mot sexuell exploatering, där vår kunskap gör nytta. Till exempel i norra Thailand där migranter från Myanmar lever i stor utsatthet och där risken för sexuell exploatering av barn är hög. Tillsammans med Diakonia och med stöd av Postkodlotteriet samarbetade ECPAT Sverige tillsammans med bland andra ECPAT Thailand i ett projekt för att sprida kunskap och engagera barn, men även lokala makthavare, i rättighetsarbete.   

Säg vad du såg

Tillsammans med World Childhood foundation genomförde vi ett annat viktigt samarbetsprojekt:  ”Säg vad du såg” . Där arbetade vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism. Genom att informera resenärer om hur de ska agera när de ser något misstänkt gör vi det svårare för förövare att begå övergrepp mot barn.

Fyra principer vägleder oss i vårt internationella arbete:

  • Våra internationella insatser ska skapa effekt för barn både i Sverige och internationellt
  • Arbetet ska ha hög social avkastning utifrån det arbete vi gör, dvs effektivt arbete som gör skillnad för barn
  • Hållbarhet och strategiska partnerskap ska genomsyra vårt internationella arbete
  • Vårt internationella arbete ska vägledas av ett barnrättsperspektiv