ECPAT Sverige samarbetar med expertorganisationer i andra länder för att stärka barnets rättigheter. Vi samarbetar med bland andra ECPAT Filippinerna och APLE, Action Pour Les Enfants i Kambodja. De gör ett viktigt arbete för att förebygga brottsligheten och hjälpa barn som redan utsatts. Vi har också stöttat dem att etablera nationella hotlines i sina länder, dit allmänheten kan skicka tips om misstänkta övergrepp på nätet. I ett annat viktigt samarbetsprojekt ”Säg vad du såg” med Childhood arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism. Genom våra samarbeten kommer vår kunskap till nytta för barn i andra länder, och vi får möjlighet att stärka skyddet för barn i Sverige. ECPATs internationella arbete har fått stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Säg vad du såg

I projektet Säg vad du såg som vi driver tillsammans med Childhood, arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande.

Samarbetsprojekt

Vi samarbetar med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja för att stoppa sexuell exploatering av barn.

Fyra principer vägleder oss i vårt internationella arbete:

  • Våra internationella insatser ska skapa effekt för barn både i Sverige och internationellt
  • Arbetet ska ha hög social avkastning utifrån det arbete vi gör, dvs effektivt arbete som gör skillnad för barn
  • Hållbarhet och strategiska partnerskap ska genomsyra vårt internationella arbete
  • Vårt internationella arbete ska vägledas av ett barnrättsperspektiv