Vår vision och mål

Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn.

Våra strategiska mål:

  • Ett fullgott skydd för barn i svensk lagstiftning mot sexuell exploatering.
  • Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet.
  • Barn som exploateras sexuellt ska upptäckas, identifieras och erbjudas adekvat stöd.
  • Barn, föräldrar och professionella ska ha den kunskap som krävs för att förebygga sexuell exploatering av barn.
  • Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att unga förövare söker och får adekvat stöd.
  • Samhällets insatser ska främja barnets sexuella hälsa och välmående.
  • Barn ska ha inflytande över beslut som rör dem i relation till sexuella övergrepp.


”Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt uppdrag är att förhindra att barn utsätts för sexuell exploatering.”

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT

Vi lyssnar på barns berättelser

I vårt arbete är barns delaktighet och inflytande avgörande för att vi ska förstå deras vardag och kunna ge stöd och råd. För att förebygga sexuella övergrepp måste vi utgår från den verklighet som barn och unga möter och anpassa vårt arbete efter den snabba utveckling som sker, framför allt på nätet.

Barn delar dagligen sina berättelser med oss i chatten på vår webbsida Ditt ECPAT och i våra enkätundersökningar. Genom vårt arbete med barn och unga får vi en unik möjlighet att lära oss av de som känner sin verklighet bäst. Det gör att vi hela tiden kan utveckla hur vi bemöter barn som behöver stöd.


Våra tre verksamhetsområden

Eftersom sexuella övergrepp och exploatering av barn är en global brottslighet, utan gränser i tid eller rum, behöver vi som samhälle se holistiskt på vårt arbete. Det finns tyvärr inte en lösning som ensamt innebär att övergreppen får ett slut. Vår bedömning är att vi i dagsläget gör mest skillnad för barn genom att fokusera på tre områden:

Stöd till barn

Ditt ECPAT är en webbsida och stödlinje för alla under 18 år. Vi ger råd och hjälp i frågor om sexuell utsatthet och sexuella övergrepp och kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som spridits på nätet.

Stöd till vuxna

ECPAT ger stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna genom webbsidan ECPAT Vuxenstöd. Vi ger verktyg och information om barns sexuella utsatthet – på och utanför nätet och erbjuder rådgivning på telefon.

ECPAT Hotline

ECPAT Hotline är en anmälningssida för tips på alla former av sexuella övergrepp mot barn. Vi granskar tipsen och skickar vidare dem till polisen och våra samarbetspartner i andra länder.


Barns rätt till skydd måste stärkas

Sexuell exploatering av barn är gränsöverskridande internationell brottslighet som kan innebära allvarliga konsekvenser för de barn som drabbas. Sverige måste prioritera och resurssätta frågan utifrån de långtgående konsekvenser som barn och unga riskerar utsättas för. Vi behöver också som land sätta ett tydligare fokus på den som utsätts för brott, brottsoffret.

Barnens röster måste höras och konsekvenserna för barnet som utsätts måste tas på allvar. Om inte arbetet trappas upp innebär det att fler barn riskerar ett livslångt lidande där övergreppet aldrig tar slut. Därför arbetar ECPAT med barn och vuxna, beslutsfattare, myndigheter och privat sektor för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Stöd oss

Swisha din gåva till 90 34 34 9


Fler sätt att ge

Ge en engångsgåva

Välj belopp
kr

Bli månadsgivare

Hur mycket vill du ge i månaden?

Välj ett valfritt belopp (lägsta belopp är 50kr)

kr
Dina uppgifter
Dina bankuppgifter

Hämta dina kontouppgifter direkt från din bank med BankID eller ange uppgifterna manuellt. Godkänn sedan att vi får dra ditt viktiga bidrag varje månad via autogiro.

Eller ange konto manuellt

Öppna din BankID-app

Om inte BankID-appen öppnas automatiskt, öppna din app manuellt. Det kan ta upp till 45 sekunder att få återkoppling från din bank efter att du legitimerat dig.

Legitimera dig med Mobilt BankID

Öppna Mobilt BankID på din mobil eller surfplatta och skanna QR-koden. Det kan ta upp till 45 sekunder att få återkoppling från din bank.

Vänligen vänta. Du skickas vidare för signering.

Skickas du inte vidare? Klicka här för att fortsätta.

Genom att använda tjänsten godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn. Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter här.


ECPATs Historia

ECPAT grundades 1990 i Thailand efter att sexuell exploatering av barn hade blivit ett uppmärksammat problem i Sydostasien. ECPAT Sverige är sedan 1996 självständig medlem i ECPAT International och ingår i ett globalt nätverk med 123 organisationer i 104 länder.

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa ECPAT Sveriges senaste – och äldre – verksamhetsberättelser. Läs om vad vi har gjort det senaste året och och hur vi har arbetat för att stoppa sexuell exploatering av barn.


Styrelse

Valberedning

Föreningsdokument

Medlemmar

Vår ekonomi

Lediga jobb