Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på den webbaserade undersökningen ”Nude på nätet” (2023) som genomförts bland barn och unga mellan 10 och 17 år. 

När ECPAT har jämfört barns utsatthet för sexualbrott mellan 2021 och 2023 är det tydligt att den konstant är hög. Det är en fullständigt oacceptabel verklighet för barn.  Bland annat framkommer att hälften av flickorna har blivit hotade i syfte att de ska skicka nakenbilder, 29 procent av barnen har erbjudits pengar för sex och fem av tio pojkar har fått en oönskad nakenbild. 

Dyster bild – men positiv trend 

I många avseenden är det en dyster bild som som framkommer i rapporten, men det finns även en positiv trend. För första gången säger barnen att de skulle vända sig till sina föräldrar vid en potentiell riskfylld situation eller om de skulle behöva hantera en situation där de är utsatta för brott. De rekommenderar även andra barn att göra det. Denna förändring kunde vi se i samtliga grupper av barn, oavsett könsidentitet.  En 16-årig flicka som valt att lämna fritextsvar skriver: ”Det är inte ovanligt det är bara viktigt att ta hjälp från vårdnadshavare eller någon du litar på, det är lättare att gå vidare om man hjälps åt.

– Att barn i allt högre grad vänder sig till vuxna är en mycket positiv utveckling. Men det ställer krav på vuxnas förståelse och kunskap om barns tillvaro på och utanför nätet, och att veta hur de ska agera om barn berättar att något har hänt. Vuxenvärlden saknar kännedom om barns sexuella utforskande online och är ofta själva är osäkra på samtyckesregler och vad som är okej och inte på nätet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Det är inte ovanligt det är bara viktigt att ta hjälp från vårdnadshavare eller någon du litar på, det är lättare att gå vidare om man hjälps åt.

Flicka, 16 år

ECPAT kan ge stöd

På ECPAT Vuxenstöd kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet får råd och stöd om barns sexuella utsatthet. ECPAT erbjuder rådgivning via chatt, mejl och telefon kostnadsfritt. Även barn och unga kan vända sig till ECPAT för stöd och hjälp. Ditt ECPAT är vår stödlinje dit alla under 18 år kan vända sig för anonymt stöd. All ECPATs verksamhet tar avstamp i det barn berättar för oss i vår stödlinje och i våra undersökningar. 

Läs ECPATs rapport

Här kan du läsa ECPATs rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något”.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer