Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på den webbaserade undersökningen ”Nude på nätet” (2023) som genomförts bland barn och unga mellan 10 och 17 år. 

När ECPAT har jämfört barns utsatthet för sexualbrott mellan 2021 och 2023 är det tydligt att den konstant är hög. Det är en fullständigt oacceptabel verklighet för barn.  Bland annat framkommer att hälften av flickorna har blivit hotade i syfte att de ska skicka nakenbilder, 29 procent av barnen har erbjudits pengar för sex och fem av tio pojkar har fått en oönskad nakenbild. 

Dyster bild – men positiv trend 

I många avseenden är det en dyster bild som som framkommer i rapporten, men det finns även en positiv trend. För första gången säger barnen att de skulle vända sig till sina föräldrar vid en potentiell riskfylld situation eller om de skulle behöva hantera en situation där de är utsatta för brott. De rekommenderar även andra barn att göra det. Denna förändring kunde vi se i samtliga grupper av barn, oavsett könsidentitet.  En 16-årig flicka som valt att lämna fritextsvar skriver: ”Det är inte ovanligt det är bara viktigt att ta hjälp från vårdnadshavare eller någon du litar på, det är lättare att gå vidare om man hjälps åt.

– Att barn i allt högre grad vänder sig till vuxna är en mycket positiv utveckling. Men det ställer krav på vuxnas förståelse och kunskap om barns tillvaro på och utanför nätet, och att veta hur de ska agera om barn berättar att något har hänt. Vuxenvärlden saknar kännedom om barns sexuella utforskande online och är ofta själva är osäkra på samtyckesregler och vad som är okej och inte på nätet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Det är inte ovanligt det är bara viktigt att ta hjälp från vårdnadshavare eller någon du litar på, det är lättare att gå vidare om man hjälps åt.

Flicka, 16 år

ECPAT kan ge stöd

På ECPAT Vuxenstöd kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet får råd och stöd om barns sexuella utsatthet. ECPAT erbjuder rådgivning via chatt, mejl och telefon kostnadsfritt. Även barn och unga kan vända sig till ECPAT för stöd och hjälp. Ditt ECPAT är vår stödlinje dit alla under 18 år kan vända sig för anonymt stöd. All ECPATs verksamhet tar avstamp i det barn berättar för oss i vår stödlinje och i våra undersökningar. 

Läs ECPATs rapport

Här kan du läsa ECPATs rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något”.

Kategorier

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer