”Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete”

Hur pratar man med barn och vuxna om sexuella övergrepp i ett land där sexualitet är tabubelagt? Här berättar Seila Samleang från APLE, Action Pour Les Enfants, vår samarbetspartner i Kambodja om utmaningar de möter i sitt arbete och hur de ändå har lyckats öka medvetenheten hos olika grupper i samhället.

Vilka är era stora utmaningar i arbetet mot sexuell exploatering av barn i Kambodja?

– En stor utmaning är den allmänna kunskapsbristen hos både barn och vuxna. De flesta tror att sexuella övergrepp bara handlar om fysiska våldtäkter, vilket gör att de missar alla andra former av övergrepp och exploatering – inklusive allt som sker på nätet.

– En annan utmaning är att sex är ett tabubelagt ämne. Barn och unga får som mest lära sig om biologiska processer. En bra sexualundervisning handlar om så mycket mer, och den är helt avgörande för att kunna förebygga sexuella övergrepp och exploatering. Att unga i Kambodja inte får lära sig vad exempelvis samtycke innebär, i kombination med att vi har en tradition av att inte ifrågasätta vuxna, gör dem väldigt sårbara.

Hur hanterar ni utmaningarna i ert arbete?

– Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete. Det är viktigt att prata på barnets villkor och att vara medveten om att ämnet kan utlösa starka känslor. Många vi möter har aldrig pratat om liknande frågor med någon. Men en stor del av APLE:s arbete handlar om att öka medvetenheten hos många olika grupper i samhället, inte bara hos barnen. Därför arrangerar vi olika utbildningsinsatser för föräldrar, poliser och statligt anställda.

Av allt APLE gjorde förra året, finns det något som ni är särskilt stolta över?

– Vi överträffade faktiskt våra mål när det gäller utbildningar och nådde ut till över 4000 barn, föräldrar, vårdgivare, myndigheter och personer som arbetar med barn. Vi har även ett lyckat samarbete med polisen. Förra året fick 50 poliser ökad kunskap kring att snabbt ingripa i misstänkta fall utifrån barnens rättigheter. Dessutom har polisutbildningen tagit in vårt material i sina kurser.

– Vi är också väldigt stolta över vårt juridiska och sociala stöd till brottsoffren. APLE har kunnat erbjuda över 100 barn som utsatts för sexuell exploatering juridiskt stöd och vi har organiserat så att utredare, barn och familjen får träffas i en mer barnvänlig miljö. Vi har även framgångsrikt drivit några fall om skadestånd i Kambodja, USA och Sverige.

Hur reagerar barnen när de får prata om de här sakerna?

– Barn får en annan inställning efter träffarna, särskilt när det gäller förtroende och viljan att agera när de konfronteras med sexuella övergrepp och exploatering. Barnen brukar dela sina erfarenheter med varandra, men ibland pratar de om ”någon de känner”. Det händer att vårt team blir kontaktade efteråt av barn som vill dela med sig av erfarenheter, eller om något som de är oroliga för. Det är fint att veta att de har det förtroendet för oss och vårt jobb.

Läs gärna mer om ECPAT Sveriges samarbete med APLE här. Samarbetet är möjligt med stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Och här kan du se en film om APLEs arbete.

Relaterade artiklar

HD klargör när sexuella övergrepp på nätet är våldtäkt.

Den 17 november kom två nya avgöranden från Högsta domstolen angående sexuella övergrepp mot barn på nätet. Frågan rörde när en sexuell handling som ett barn tvingas utföra på sig själv går att jämföra med ett samlag med hänsyn till den kränkning övergreppet innebär? Svaret är avgörande för om övergreppen i de två fallen ska ses som våldtäkt mot barn eller det mindre allvarliga brottet sexuellt övergrepp mot barn. Att sexualbrott som våldtäkt mot barn och även våldtäkt kan begås på distans gäller sedan tidigare.

Läs mer

Nytt åtal för grova sexualbrott över nätet på barn i Filippinerna

Förra veckan kom ännu ett åtal där en person i Sverige misstänks för att ha beställt grova sexualbrott på barn i Filippinerna som han sedan har tittat på i realtid via nätet. Mannen har suttit häktad sedan i våras och åtalet som har väckts mot honom är omfattande och har involverat polisen i Sverige, Filippinerna och USA.

Läs mer

Svenskar fortsätter utnyttja barn sexuellt utomlands

Nyligen kom ännu en dom där en man i Sverige sexuellt exploaterat barn på Filippinerna genom livestreaming, och i veckan inleddes rättegången mot en man i 75-års åldern.

Läs mer

Vi har fortsatt göra skillnad när det behövts som mest

ECPAT Sveriges partners i Kambodja och Filippinerna har drabbats hårt av pandemin. Trots det har de fortsatt sitt viktiga arbete för barn.

Läs mer