ECPAT välkomnar omprövning gällande s k Snippamålet

Hovrätten ska pröva Snippamålet igen. Högsta domstolen meddelade i dag sitt beslut att Hovrätten för Västra Sverige gjorde fel när den inte prövade om ett annat brott än våldtäkt mot barn kunde vara aktuellt baserat på vad domstolen funnit bevisat i sin dom i det uppmärksammade s k Snippa-målet.  

När en åklagare väcker åtal mot någon måste åklagaren klart och tydligt beskriva vad hen menar att den tilltalade gjort och vilka relevanta omständigheter som finns kring det. Detta kallas för gärningsbeskrivning. I hovrätten i Snippa-målet löd åklagarens gärningsbeskrivning så här:  

JS har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförlig med samlag, med [målsäganden] som var 10 år.” 

Åklagaren menade att det brott den tilltalade gjort sig skyldig till var våldtäkt mot barn, vilket han också hade dömts för i tingsrätten. Hovrätten fann att omständigheterna i gärningsbeskrivningen visserligen var bevisade men att det var oklart vad flickan menade med att fingret var inne i snippan och dömde därför inte för våldtäkt mot barn utan mannen friades. Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd för att besvara frågan om hovrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel när den inte prövade om ett annat brott, sexuellt övergrepp mot barn, omfattades av gärningsbeskrivningen.  

 I sitt beslut påminner HD om att det är gärningsbeskrivningen som domstolen är bunden av och inte vilket specifikt brott åklagaren påstått att det rör sig om. Samtidigt måste den tilltalades rätt till effektivt försvar och rättvis rättegång respekteras. HD slår därför fast att om en domstol kommer fram till att ansvar för ett annat brott än det åklagaren angett kan vara aktuellt ska den lyfta frågan med parterna, antingen direkt under själva huvudförhandlingen eller om det upptäcks under överläggningen så kan domstolen be åklagaren och den tilltalades försvarare att komma in med skriftliga yttranden. Så hade inte hovrätten i Snippamålet gjort och eftersom det haft betydelse för utgången i målet så har ett rättegångsfel begåtts. Högsta domstolen beslutar därför att målet ska tas upp igen av hovrätten. 

ECPAT Sverige välkomnar Högsta domstolens beslut då det ger möjlighet för en ny prövning i hovrätten. Vi påminner om att en skiljaktig domare i hovrätten fann likt tingsrätten att åtalet för våldtäkt mot barn var styrkt. Det finns alltså en möjlighet att det kan bli en fällande dom för våldtäkt mot barn vid en förnyad prövning. Det absolut viktigaste är dock att det blir en fällande dom så att flickan kan få upprättelse och gottgörelse i form av skadestånd.  

Här kan du läsa ECPAT Sveriges kommentar om hovrättens dom när den kom: Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället – ECPAT Sverige  

Kategorier

Etiketter

Relaterade artiklar

Projektet Arachnid söker efter övergreppsmaterial på nätet

Sedan 2018 ingår ECPAT i projektet Arachnid. Arachnid är en plattform och ett verktyg som både upptäcker och tar ner övergreppmaterial på barn från nätet. ECPAT Hotline tar emot tips som rör alla former av sexuell exploatering av barn. Tipsen kommer både från allmänheten och andra länders hotlines. ECPATs analytiker granskar bilderna och filmerna och […]

Läs mer

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

Vi måste säkra ensamkommande barns rättigheter

Världen skakas av det oprovocerade och obefogade anfallet på Ukraina och dess invånare. Kriget innebär att många vuxna och barn förlorar sitt liv och det leder till massflykt av familjer. Enligt UNHCR har minst en och en halv miljon människor sökt skydd i länder som gränsar till Ukraina. Uppskattningar från FN och flyktingorganisationer visar att […]

Läs mer

Vuxenvärlden måste börja lyssna på pojkarnas berättelser

I vår rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” har ECPAT undersökt pojkars tankar kring nakenbilder, relationer och åldersskillnader i sexuella relationer.

Läs mer