Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Barnets perspektiv nödvändigt vid utformning av stödinsatser

Pressmeddelande 2024-04-16
Idag lanserar ECPAT rapporten “Man ser det som ett hack” som fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting, där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling.

Rapporten visar tydligt att barn har olika motiv för att delta i sugardejting eller att sälja sex, fler än vad vuxenvärlden ofta antar. Många barn uttrycker att det är deras eget val och att de ser det som en möjlighet till att tjäna extra pengar. Det kan till och med beskrivas som en rolig aktivitet, förutsatt att det sker på barnets egna villkor och några barn uttryckte att det är okej så länge båda parter är med på det.

Den allmänna bilden av sugardejting som ett självskadebeteende är problematisk av flera anledningar. Förövaren osynliggörs när ansvaret läggs på barnet och många barn kommer inte känna igen sig i beskrivningen.

”Att acceptera att alla barn som sugardejtar eller säljer sex inte anser sig vara utsatta är inte detsamma som att ta bort ansvaret från förövaren. Vi måste förstå barnens perspektiv, och därmed utmana våra egna föreställningar för att vi ska kunna erbjuda effektivt stöd och förebyggande åtgärder”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.

I undersökningen framkommer att sugardejting är en trend bland många barn och unga – och att det blir allt vanligare även bland yngre barn. På sociala medier finns särskilda grupper och forum för sugardejting och att sälja sex vilket gör det lättillgängligt för många, enligt de intervjuade barnen. Lättillgängligheten beskrevs ha bidragit till den normalisering som vi sett i materialet från undersökningen och stödlinjen. Barnen fick frågan om de själva, eller någon de känner, hade erfarenhet av sugardejting. Drygt en fjärdedel av flickorna, en fjärdedel av pojkarna och 36 procent av de ickebinära svarade antingen ja eller jag tror det.

Rapporten ”Man ser det som ett hack” baseras på ECPATs årliga webbaserade undersökning ”Nude på nätet” (2022). I rapporten presenteras resultaten från ett av fördjupningsområdena, som fokuserar på barns erfarenheter av och attityder till övergrepp där de utnyttjas av vuxna för köp av sexuell handling. 1 5167 barn i åldrarna 10 till 17 år svarade på frågorna. Rapporten grundas även på insikter från stödverksamheten Ditt ECPAT och intervjuer med 14 barn, vilket sammantaget ger en omfattande bild av barns komplexa verklighet när det kommer till sugardejting och sälja sex.

Ladda ner rapporten här

Relaterade artiklar

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

2023-06-23 ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar […]

Läs mer

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

2023-06-21 Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan […]

Läs mer