Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

2023-06-21

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

Forskning visar att barn med funktionsnedsättning i högre utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, eller att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala verktyg anpassade för målgruppen varför de riskerar att varken få förebyggande insatser eller stöd och hjälp när något har hänt. 

Ecpat har erhållit ett treårigt stöd av Allmänna Arvsfonden för en unik satsning med syfte att barn med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att söka stöd och rådgivning om sexuell exploatering. Projektet handlar om att genom olika digitala verktyg och hjälpmedel, till exempel bildstöd, tillgängliggöra chatten.  Verktygen ska komplettera Ecpats stödlinje, Ditt ECPAT, där barn och unga under 18 år idag erbjuds stöd via chatt, telefon och mejl. Chatt är den absolut mest populära kontaktvägen och som av majoriteten av barnen uppfattas som mest lättillgängligt.

”Projektet består till en stor del av innovation där barn och unga är delaktiga och samskapar längs hela processen. Kreativa workshops och fokusgrupper med barn och unga som deltagare för att testa och ta fram lösningar är en förutsättning för projektet och deras feedback kommer att användas i hela utvecklingsarbetet. Vår förhoppning är även att verktygen ska kunna användas av andra som möter barn i behov av stöd”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT

Riksförbundet FUB, som arbetar för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, ser mycket positivt på att chatten i Ditt ECPAT ska göras mer tillgänglig för barn och unga med funktionsnedsättning:

”Barnkonventionen gäller alla barn, och de barn som har funktionsnedsättning har lika stor rätt att kunna berätta om sexuella övergrepp, och att få hjälp och råd på ett sätt som fungerar för dem”, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. ”Det är särskilt viktigt eftersom vi vet att barn med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för övergrepp. Det är också bra att målgruppen involveras och görs delaktiga i utvecklingen av verktygen.”

”ECPATs nya projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor”, säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden.

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Barnets perspektiv nödvändigt vid utformning av stödinsatser Pressmeddelande 2024-04-16 Idag lanserar ECPAT rapporten “Man ser det som ett hack” som fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting, där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten visar tydligt att barn har olika motiv för att delta i sugardejting eller att sälja sex, fler […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

2023-06-23 ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar […]

Läs mer