Pojkar lägger ansvaret på flickor för sexuell utsatthet  

I ECPATs nya rapport om pojkars perspektiv på jämställdhet framkommer oroande attityder när det gäller jämställdhet och makt i samhället. Många pojkar anser att flickor bär ansvaret för sin sexuella utsatthet och de tycker att jämställdhetsarbetet har gått för långt. Dessa åsikter förekommer även bland yngre pojkar. När vuxenvärlden inte lyssnar, finns risk att pojkar som känner sig förfördelade eller orättvist behandlade, påverkas av de misogyna idéer de exponeras för på nätet.  

I ECPATs nya rapport ”Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr” syns tydliga skillnader i attityder mellan pojkar och flickor när det gäller jämställdhet och makt. Pojkar tycker att flickor bör ta mer ansvar för att inte bli utsatta för sexuella övergrepp och de upplever även att flickor har ett maktövertag i sexuella relationer, vilket används för egen vinning. Pojkarna känner sig ofta missförstådda och orättvist behandlade av vuxna, som de upplever lyssnar mer på flickorna. En del pojkar beskriver också en oro för att bli anklagade eller anmälda för sexualbrott.  

Upplevelsen av att vuxna inte lyssnar kan leda till att pojkar undviker att söka stöd och hjälp från dem och istället vänder sig till nätet där desinformation och skadliga idéer, inklusive sexistiska och flickfientliga åsikter, sprids och riktas till pojkar genom plattformarnas algoritmer.  

”Det är en oroande utveckling, att de misogyna attityderna fortfarande finns hos unga pojkar. Den gamla synen på att den som bär den korta kjolen får skylla sig själv har förflyttats till nätet. Pojkarna tycker fortfarande att flickor bär ansvar för pojkars sexualitet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.  

I rapporten ”Men världen är inte perfekt så folk måste ta eget ansvar, tyvärr” har ECPAT analyserat barns attityder och åsikter om jämställdhet och makt både i samhället i stort och i (sexuella) relationer, med särskilt fokus på pojkar. Barnens röster kommer dels från ECPATs årliga undersökning Nude på nätet som gjorts tillsammans med barn och unga, dels genom analysgrupper med barn. I rapporten presenteras kvantitativa resultat från undersökningen, och genom analysgrupperna ett fördjupat innehåll och en fördjupad förståelse för hur pojkar resonerar om jämställdhet. 

Ladda ner rapporten här

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Barnets perspektiv nödvändigt vid utformning av stödinsatser Pressmeddelande 2024-04-16 Idag lanserar ECPAT rapporten “Man ser det som ett hack” som fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting, där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten visar tydligt att barn har olika motiv för att delta i sugardejting eller att sälja sex, fler […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

2023-06-23 ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar […]

Läs mer

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

2023-06-21 Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan […]

Läs mer