Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

2023-06-23

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” fokuserar på sexuell utpressning där förövare genom manipulation förmår barn att skicka sexualiserat material och sedan hotar att sprida det om inte barnet betalar. ECPAT observerade under 2022 en kraftig ökning av barn som vände sig till stödlinjen angående denna typ av utpressning. I 2022 års upplaga av ECPATs nätbaserade undersökning, Nude på nätet, som är riktad till barn mellan 10 och 17 och handlar om deras upplevelser och erfarenheter av sexuell utsatthet på nätet, gjordes därför en fördjupning och barnen besvarade ett antal frågor i ämnet och kunde även ge fritextsvar.*

Organiserad brottslighet mot barn

Utpressningen börjar i en överväldigande majoritet av fallen på de stora sociala medieplattformarna. Förövarnas tillvägagångssätt visar en större samstämmighet än vid andra sexualbrott mot barn på nätet. Barnen berättar att förövarna är mycket skickliga i att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga. Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar, ofta sker den under stark tidpress. Pojkarna berättar hur de krävs på en summa mellan ettusen och tretusen kronor. De berättar även att förövarna i många fall använder sig av internationella betalningsvägar och att kommunikationen sker på engelska. Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i 10-årsåldern. Om pojkarna inte lyder utpressarnas krav kan hoten bli verklighet, något som inte verkar ske i flickornas fall.

Det finns en skillnad mellan pojkars och flickors utsatthet när det kommer till sexuell utpressning för ekonomiska syften och den ligger i var den ekonomiska vinsten sker. I pojkarnas fall är det barnen som själva betalar pengar till utpressaren för att försöka förhindra att nakenbilder sprids. I flickornas fall är det ofta fysiska övergrepp som dokumenteras och säljs vidare till andra.

– Internationellt organiserad brottslighet har hittat en ny inkomstkälla: barn och unga. Förövarna är medvetna om att barnet är i en ålder där det kan vara svårt att prata med vuxenvärlden om sexuella relationer på nätet. Barnets rädsla att berätta om sin utsatthet utnyttjar förövarna till fullo. Det är viktigt att vuxenvärlden och samhället inte lägger över ansvaret att hantera denna brottslighet på barnet. Skulden hör aldrig hemma hos det utsatta barnet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

*Barnen slumpades till olika berättelser och totalt svarade 1 297 barn mellan 13 och 17 år på berättelsen om en pojke som utsatts för sexuell utpressning. Bland de som svarade var 704 flickor och 593 pojkar. ECPAT har i denna rapport tittat på de svar, erfarenheter och råd som barn delat med sig av och de citat som förekommer i rapporten kommer från svaren på denna berättelse. Barnen hade även möjlighet att dela med sig av egna upplevelser i fritextsvar vilket ett stort antal barn valde att göra.

Länk till rapporten

Relaterade artiklar

Pojkar lägger ansvaret på flickor för sexuell utsatthet  

I ECPATs nya rapport om pojkars perspektiv på jämställdhet framkommer oroande attityder när det gäller jämställdhet och makt i samhället. Många pojkar anser att flickor bär ansvaret för sin sexuella utsatthet och de tycker att jämställdhetsarbetet har gått för långt. Dessa åsikter förekommer även bland yngre pojkar. När vuxenvärlden inte lyssnar, finns risk att pojkar […]

Läs mer

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Barnets perspektiv nödvändigt vid utformning av stödinsatser Pressmeddelande 2024-04-16 Idag lanserar ECPAT rapporten “Man ser det som ett hack” som fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting, där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten visar tydligt att barn har olika motiv för att delta i sugardejting eller att sälja sex, fler […]

Läs mer

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

2023-06-21 Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan […]

Läs mer