Ecpat söker barn till fokusgrupp

Har du eller ett barn i din närhet blivit utsatt för sexuella övergrepp? Blivit hotad eller pressad till att skicka nakenbilder? Eller blivit erbjuden betalning för sexuella tjänster? Dessa erfarenheter är viktiga och kan göra stor skillnad i vårt arbete att hjälpa andra utsatta barn. Vi på ECPAT vill veta om du har blivit erbjuden stöd eller hjälp efteråt och hur du upplevde den hjälpen.

De barn som deltar i fokusgruppen kan vara anonyma och berättar endast det de själva vill dela med sig av. Vill du veta mer? Ring eller SMS:a till 0723-89 51 47 eller 0723-89 56 37. Du kan också skicka ett mejl till: imane.khatib@ecpat.se eller camilla.sibahi@ecpat.se

Relaterade artiklar

Viktiga åtgärder för att förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn

I går kom regeringens budgetproposition för 2022 i vilken en rad viktiga åtgärder för att förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn bland annat föreslås. ECPAT välkomnar och är positiv till förslagen och ser dem som viktiga pusselbitar i ett starkare skydd mot sexuell exploatering av barn.

Läs mer

“Hellre en anmälan för mycket än ingen alls”

I dagarna har flera fall där barn utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering uppmärksammats i media. Vi ser omfattningen av denna brottslighet dagligen, och även konsekvenserna för det enskilda barnet.

Läs mer

Vi välkomnar det nya brottet, barnfridsbrott

ECPAT ser införandet av brottet som ett steg i rätt riktning. I vårt remissvar lyfte vi särskilt de barn som utsätts för att bevittna sexuella övergrepp på syskon av en närstående.

Läs mer

Vilka risker finns på nätet?

ECPAT brukar lyfta vikten av att föräldrar pratar med barn om risker på nätet. Men vilka är egentligen riskerna? Vad är det mitt barn kan utsättas för på nätet?

Läs mer