Ecpat söker barn till fokusgrupp

Har du eller ett barn i din närhet blivit utsatt för sexuella övergrepp? Blivit hotad eller pressad till att skicka nakenbilder? Eller blivit erbjuden betalning för sexuella tjänster? Dessa erfarenheter är viktiga och kan göra stor skillnad i vårt arbete att hjälpa andra utsatta barn. Vi på ECPAT vill veta om du har blivit erbjuden stöd eller hjälp efteråt och hur du upplevde den hjälpen.

De barn som deltar i fokusgruppen kan vara anonyma och berättar endast det de själva vill dela med sig av. Vill du veta mer? Ring eller SMS:a till 0723-89 51 47 eller 0723-89 56 37. Du kan också skicka ett mejl till: imane.khatib@ecpat.se eller camilla.sibahi@ecpat.se

Relaterade artiklar

Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet

ECPATs nya rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” visar att teknikutvecklingen har förändrat både ungas utforskande av sin sexualitet och sättet de har sex på. Samtidigt leder vuxnas dåliga kännedom om frågan till att de inte lyckas förmedla kunskap om vad som är […]

Läs mer

Vuxenvärlden måste börja lyssna på pojkarnas berättelser

I vår rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” har ECPAT undersökt pojkars tankar kring nakenbilder, relationer och åldersskillnader i sexuella relationer.

Läs mer

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder på barn

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Läs mer

Sexuellt utnyttjande av barn – den värsta formen av barnarbete

Årets Musikhjälpen belyser barnarbete, en kränkning av barnets rättigheter som är ständigt aktuell för ECPAT. Utnyttjande av barn inom prostitution eller sexuellt utnyttjande av barn via nätet mot betalning är tyvärr idag en självklar del av barnarbete.

Läs mer