Ecpat söker barn till fokusgrupp

Har du eller ett barn i din närhet blivit utsatt för sexuella övergrepp? Blivit hotad eller pressad till att skicka nakenbilder? Eller blivit erbjuden betalning för sexuella tjänster? Dessa erfarenheter är viktiga och kan göra stor skillnad i vårt arbete att hjälpa andra utsatta barn. Vi på ECPAT vill veta om du har blivit erbjuden stöd eller hjälp efteråt och hur du upplevde den hjälpen.

De barn som deltar i fokusgruppen kan vara anonyma och berättar endast det de själva vill dela med sig av. Vill du veta mer? Ring eller SMS:a till 0723-89 51 47 eller 0723-89 56 37. Du kan också skicka ett mejl till: imane.khatib@ecpat.se eller camilla.sibahi@ecpat.se

Relaterade artiklar

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Unga flickor exposas på nätet – rapport om exposekonton

ECPATs rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder. Rapporten är […]

Läs mer

Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet

ECPATs nya rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” visar att teknikutvecklingen har förändrat både ungas utforskande av sin sexualitet och sättet de har sex på. Samtidigt leder vuxnas dåliga kännedom om frågan till att de inte lyckas förmedla kunskap om vad som är […]

Läs mer