Unga flickor exposas på nätet – ny rapport om exposekonton

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder.

Rapporten är baserad på vad barn berättar för oss i vår stödlinje Ditt ECPAT och i ”Nude på nätet” – ECPATs årliga webbaserade undersökning där barn och unga delar erfarenheter och kunskaper kring sexualbrott på nätet.

Många av de uthängda är unga

Undersökningen visar att bland de barn som besvarat frågorna kring exposekonton, känner nästan alla (89 procent) av barnen mellan 10–17 år till vad ett exposekonto är. En majoritet av dem – cirka 60 procent – har besökt minst ett.

– De som sprider materialet är barn, liksom de som besöker kontona. Många av de uthängda som har förmåtts skicka bilder och filmer till äldre barn är väldigt unga, ofta i mellanstadieåldern. Det är tydligt att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna. Rädslan för att vuxna ska bli arga och lägga skulden på barnet gör dessutom att de utsatta inte vågar berätta, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT. 

ECPATs nya rapport: ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt”

Barnen blir uthängda i sin närmiljö 

Exposekontona är ofta lokalt förankrade till en kommun, en stadsdel eller en skola och vänder sig uttryckligen till personer i de utsatta barnens närhet. På kontona är språkbruket ofta grovt sexistiskt och rasistiskt och flickorna skambeläggs och hatas av användarna. De uthängdas personuppgifter, såsom namn i sociala medier och vilken skola de går på, skrivs ofta ut på bilden eller filmen tillsammans med uppmaningar att fortsätta trakassera de uthängda flickorna.

Barn är omedvetna om att de begår brott 

Barnen som hänger ut andra är sällan medvetna om att de begår sexualbrott genom att sprida bilder och besöka konton – de ser det i huvudsak som ett digitalt sätt att trakassera och mobba. Konsekvenserna av uthängningarna kan dock bli väldigt allvarliga för det drabbade barnet och i värsta fall leda till skolmisslyckanden, ny brottutsatthet (trakasserier, hot, sexuella övergrepp), social isolering, psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.  

Kategorier

Relaterade artiklar

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer

ECPAT får del av Postkodlotteriets utdelning 2023

ECPAT är en av 60 organisationer som får del av Svenska Postkodlotteriets utdelning. År 2023 får vi 5 000 000 kronor i icke-öronmärkt stöd – pengar som är extra viktiga för oss då vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt. Postkodlotteriet finns till för att […]

Läs mer

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer

ECPATs Metodhandbok: ”Barnet som expert”

Nu lanserar vi ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” – ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga. Metodhandboken bygger på ECPATs metoder för att arbeta med undersökningar riktade till barn och är resultatet av ett treårigt projekt finansierat […]

Läs mer