Unga flickor exposas på nätet – rapport om exposekonton

ECPATs rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder.

Rapporten är baserad på vad barn berättar för oss i vår stödlinje Ditt ECPAT och i ”Nude på nätet” – ECPATs årliga webbaserade undersökning där barn och unga delar erfarenheter och kunskaper kring sexualbrott på nätet.

Många av de uthängda är unga

Undersökningen visar att bland de barn som besvarat frågorna kring exposekonton, känner nästan alla (89 procent) av barnen mellan 10–17 år till vad ett exposekonto är. En majoritet av dem – cirka 60 procent – har besökt minst ett.

– De som sprider materialet är barn, liksom de som besöker kontona. Många av de uthängda som har förmåtts skicka bilder och filmer till äldre barn är väldigt unga, ofta i mellanstadieåldern. Det är tydligt att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna. Rädslan för att vuxna ska bli arga och lägga skulden på barnet gör dessutom att de utsatta inte vågar berätta, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT. 

ECPATs nya rapport: ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt”

Barnen blir uthängda i sin närmiljö 

Exposekontona är ofta lokalt förankrade till en kommun, en stadsdel eller en skola och vänder sig uttryckligen till personer i de utsatta barnens närhet. På kontona är språkbruket ofta grovt sexistiskt och rasistiskt och flickorna skambeläggs och hatas av användarna. De uthängdas personuppgifter, såsom namn i sociala medier och vilken skola de går på, skrivs ofta ut på bilden eller filmen tillsammans med uppmaningar att fortsätta trakassera de uthängda flickorna.

Barn är omedvetna om att de begår brott 

Barnen som hänger ut andra är sällan medvetna om att de begår sexualbrott genom att sprida bilder och besöka konton – de ser det i huvudsak som ett digitalt sätt att trakassera och mobba. Konsekvenserna av uthängningarna kan dock bli väldigt allvarliga för det drabbade barnet och i värsta fall leda till skolmisslyckanden, ny brottutsatthet (trakasserier, hot, sexuella övergrepp), social isolering, psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.  

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer