Unga flickor exposas på nätet – ny rapport om exposekonton

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder.

Rapporten är baserad på vad barn berättar för oss i vår stödlinje Ditt ECPAT och i ”Nude på nätet” – ECPATs årliga webbaserade undersökning där barn och unga delar erfarenheter och kunskaper kring sexualbrott på nätet.

Många av de uthängda är unga

Undersökningen visar att bland de barn som besvarat frågorna kring exposekonton, känner nästan alla (89 procent) av barnen mellan 10–17 år till vad ett exposekonto är. En majoritet av dem – cirka 60 procent – har besökt minst ett.

– De som sprider materialet är barn, liksom de som besöker kontona. Många av de uthängda som har förmåtts skicka bilder och filmer till äldre barn är väldigt unga, ofta i mellanstadieåldern. Det är tydligt att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna. Rädslan för att vuxna ska bli arga och lägga skulden på barnet gör dessutom att de utsatta inte vågar berätta, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT. 

ECPATs nya rapport: ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt”

Barnen blir uthängda i sin närmiljö 

Exposekontona är ofta lokalt förankrade till en kommun, en stadsdel eller en skola och vänder sig uttryckligen till personer i de utsatta barnens närhet. På kontona är språkbruket ofta grovt sexistiskt och rasistiskt och flickorna skambeläggs och hatas av användarna. De uthängdas personuppgifter, såsom namn i sociala medier och vilken skola de går på, skrivs ofta ut på bilden eller filmen tillsammans med uppmaningar att fortsätta trakassera de uthängda flickorna.

Barn är omedvetna om att de begår brott 

Barnen som hänger ut andra är sällan medvetna om att de begår sexualbrott genom att sprida bilder och besöka konton – de ser det i huvudsak som ett digitalt sätt att trakassera och mobba. Konsekvenserna av uthängningarna kan dock bli väldigt allvarliga för det drabbade barnet och i värsta fall leda till skolmisslyckanden, ny brottutsatthet (trakasserier, hot, sexuella övergrepp), social isolering, psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.  

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer