Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder.

Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på nätet. Undersökningen är en av världens största nationella undersökningar som fokuserar på barns sexuella utsatthet. 2022 deltog över 13 000 barn. Barnen som deltar når vi genom informationskampanjer på de digitala plattformar där barn befinner sig, till exempel på Snapchat.

En berättelsebaserad undersökning

Nude på nätet är en berättelsebaserad undersökning. Det innebär att barnen läser en kort berättelse som handlar om en ung person i en sexuellt utsatt situation. Därefter svarar de på vilka råd de skulle ge till personen i berättelsen. Barnen har också möjlighet att i fritextsvar dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar kring ämnet som berättelsen handlar om.

Johanna och Anton har haft en relation där de ibland skickade nudes till varandra, men då det tog slut blev det inte bra. Till slut blockade Johanna honom och nu har hon inte hört något på en vecka.

En morgon då hon kommer till skolan så kommer en tjej i parallellklassen som Johanna knappt känner och ber att få prata med henne privat. De går undan och tjejen berättar att hon har sett bilder på ett expose-konto för deras skola och att bilderna är döpta till Johannas namn och att hennes klass, skola och konto finns med. Tjejen säger att alla på skolan sett bilderna och pratar om det. Hon tycker Johanna förtjänar att få veta.

Johanna får panik och det känns som att alla tittar på henne, viskar och skrattar bakom hennes rygg. Efter en lektion orkar hon inte vara kvar utan går hem.

  1. Jag tycker aldrig att en borde skicka nudes för det finns alltid en risk att du blir exposad och det kan förstöra ditt liv.
  2. Jag tycker det var bra att någon berättade så att Johanna fick veta. Johanna borde anmäla kontot.
  3. Sådant här händer hela tiden och det är ingen idé att berätta för någon vuxen då de ändå inte kan göra något.
  4. Den som hänger ut andra är vidriga. Jag tycker de borde få någon form av konsekvenser.
  5. Johanna har inte gjort något fel. Hon borde söka berätta för någon vuxen hon litar på vad som hänt.

Barnen som experter

Genom Nude på nätet undersöker vi bland annat barns attityder och deras egna erfarenhet av spridning av nakenbilder, betalda övergrepp och av att bli sexuellt utsatt av vuxna i sin närhet. I år har vi också valt att fokusera på barn som är samhällsplacerade och barn med NPF-diagnos för att undersöka om detta är grupper som är särskilt utsatta. Nude på nätet är en unik chans för ECPAT att lära sig av de som bäst känner till barns tillvaro och som är experter på den – barnen själva. Barnen spelar också en viktig roll i tolkningen av svaren från undersökningen. Genom att låta barn bilda analysgrupper och hjälpa oss i analysen av svaren vill vi säkerställa att barnens perspektiv och tolkningar blir hörda.

Grunden för allt vi gör

Resultaten från undersökningen Nude på nätet, och den kunskap vi får genom våra kontakter med barn i vår stödlinje Ditt ECPAT, ligger till grund för allt vårt arbete. Tack vare den kunskap som barnen delar med sig av kan vi ge bättre stöd till de som utsatts och arbeta förebyggande för att färre ska utsättas. Analysen av svaren ger viktiga indikatorer på inom vilka områden vi ska bedriva vårt påverkansarbete och vi delar den kunskap barnen ger oss genom bland annat rapporter, föräldramöten och seminarier.

Vikten av att förstå barns tillvaro

Den tekniska utvecklingen gör att övergrepp i allt större utsträckning sker på nätet. På vilka plattformar och på vilket sätt barnen utsätts är kunskap som i första barnen själva besitter. För att kunna ge barn och unga en trygg tillvaro – både på och utanför nätet – krävs att vuxenvärlden får ta del av den kunskapen. Att barn delar med sig av kunskap om sin tillvaro är därför väsentligt för vårt arbete med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn – och ett förtroende som vi måste förvalta väl.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer