Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder.

Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på nätet. Undersökningen är en av världens största nationella undersökningar som fokuserar på barns sexuella utsatthet. 2022 deltog över 13 000 barn. Barnen som deltar når vi genom informationskampanjer på de digitala plattformar där barn befinner sig, till exempel på Snapchat.

En berättelsebaserad undersökning

Nude på nätet är en berättelsebaserad undersökning. Det innebär att barnen läser en kort berättelse som handlar om en ung person i en sexuellt utsatt situation. Därefter svarar de på vilka råd de skulle ge till personen i berättelsen. Barnen har också möjlighet att i fritextsvar dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar kring ämnet som berättelsen handlar om.

Johanna och Anton har haft en relation där de ibland skickade nudes till varandra, men då det tog slut blev det inte bra. Till slut blockade Johanna honom och nu har hon inte hört något på en vecka.

En morgon då hon kommer till skolan så kommer en tjej i parallellklassen som Johanna knappt känner och ber att få prata med henne privat. De går undan och tjejen berättar att hon har sett bilder på ett expose-konto för deras skola och att bilderna är döpta till Johannas namn och att hennes klass, skola och konto finns med. Tjejen säger att alla på skolan sett bilderna och pratar om det. Hon tycker Johanna förtjänar att få veta.

Johanna får panik och det känns som att alla tittar på henne, viskar och skrattar bakom hennes rygg. Efter en lektion orkar hon inte vara kvar utan går hem.

  1. Jag tycker aldrig att en borde skicka nudes för det finns alltid en risk att du blir exposad och det kan förstöra ditt liv.
  2. Jag tycker det var bra att någon berättade så att Johanna fick veta. Johanna borde anmäla kontot.
  3. Sådant här händer hela tiden och det är ingen idé att berätta för någon vuxen då de ändå inte kan göra något.
  4. Den som hänger ut andra är vidriga. Jag tycker de borde få någon form av konsekvenser.
  5. Johanna har inte gjort något fel. Hon borde söka berätta för någon vuxen hon litar på vad som hänt.

Barnen som experter

Genom Nude på nätet undersöker vi bland annat barns attityder och deras egna erfarenhet av spridning av nakenbilder, betalda övergrepp och av att bli sexuellt utsatt av vuxna i sin närhet. I år har vi också valt att fokusera på barn som är samhällsplacerade och barn med NPF-diagnos för att undersöka om detta är grupper som är särskilt utsatta. Nude på nätet är en unik chans för ECPAT att lära sig av de som bäst känner till barns tillvaro och som är experter på den – barnen själva. Barnen spelar också en viktig roll i tolkningen av svaren från undersökningen. Genom att låta barn bilda analysgrupper och hjälpa oss i analysen av svaren vill vi säkerställa att barnens perspektiv och tolkningar blir hörda.

Grunden för allt vi gör

Resultaten från undersökningen Nude på nätet, och den kunskap vi får genom våra kontakter med barn i vår stödlinje Ditt ECPAT, ligger till grund för allt vårt arbete. Tack vare den kunskap som barnen delar med sig av kan vi ge bättre stöd till de som utsatts och arbeta förebyggande för att färre ska utsättas. Analysen av svaren ger viktiga indikatorer på inom vilka områden vi ska bedriva vårt påverkansarbete och vi delar den kunskap barnen ger oss genom bland annat rapporter, föräldramöten och seminarier.

Vikten av att förstå barns tillvaro

Den tekniska utvecklingen gör att övergrepp i allt större utsträckning sker på nätet. På vilka plattformar och på vilket sätt barnen utsätts är kunskap som i första barnen själva besitter. För att kunna ge barn och unga en trygg tillvaro – både på och utanför nätet – krävs att vuxenvärlden får ta del av den kunskapen. Att barn delar med sig av kunskap om sin tillvaro är därför väsentligt för vårt arbete med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn – och ett förtroende som vi måste förvalta väl.

Kategorier

Relaterade artiklar

Högsta domstolen saknar barnrättsperspektiv när lärare frias efter att ha kommenterat elevs bröst

Till vår stödlinje Ditt ECPAT hör många barn av sig och berättar om hur de blir utsatta för olika former av sexuella kränkningar av lärare på skolan. Det rör sig om allt från sexuella anspelningar och kommentarer, till våldtäkter i och utanför skolans lokaler. Sexuella ofredanden i form av tafsanden och kränkande uttryck är en […]

Läs mer

ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt. EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer