ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm 1996 och det innehavsförbud mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi) som infördes 1999 och som krävde en grundlagsändring. 

Under Helena Karléns ledning tog ECPAT fram en uppförandekod för resebranschen som senare antogs av tusentals researrangörer globalt. Arbetet med riktlinjerna övergick till att bli en egen internationell organisation under namnet ”The Code”.  Under Helena Karléns tid som generalsekreterare startades ECPAT Hotline, den anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Hon startade även ECPATs finanskoalition där näringslivet samverkar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn genom att motverka att deras produkter och tjänster missbrukas.

Helena Karlén var drivande för att kravet på dubbel straffbarhet vid sexualbrott mot barn som begås utomlands avskaffades. Att gärningspersonen kan dömas i Sverige även om gärningen inte räknas som ett brott i det land där det har begåtts, har varit av stor betydelse för att kunna döma den som reser utomlands för att begå sexuella övergrepp mot barn.

Tack vare Helena Karléns arbete inrättades också specialavdelningar inom polisen för såväl övergreppsmaterial som för ”resande förövare”.
”Det är svårt att med ord beskriva hur viktig Helena varit för polisens arbete med att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Med sitt oerhört stora hjärta och engagemang och sitt stora nätverk gjorde hon en stor skillnad och startade bland mycket annat polisens arbete mot svenska förövare som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands. Utan Helenas gedigna arbete hade polisens arbete sett helt annorlunda ut idag”, säger Per-Åke Wecksell, kommissarie vid Polisens nationella operativa avdelning (NOA). 

”Helena Karléns outtröttliga arbete för att förebygga och stoppa sexuell exploatering av barn är en ledstjärna för oss på ECPAT. Vi kommer att arbeta vidare i Helena Karléns anda, för barns rätt till en trygg uppväxt”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige. 

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

Remissyttrande: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter och har lämnat sitt yttrande. Tandvården är en av många aktörer inom hälso- och sjukvården som har en viktig roll i att upptäcka barn som utsatts för våld och särskilt sexuellt våld. Upptäckten kan ske på flera sätt. Det kan handla […]

Läs mer