ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm 1996 och det innehavsförbud mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi) som infördes 1999 och som krävde en grundlagsändring. 

Under Helena Karléns ledning tog ECPAT fram en uppförandekod för resebranschen som senare antogs av tusentals researrangörer globalt. Arbetet med riktlinjerna övergick till att bli en egen internationell organisation under namnet ”The Code”.  Under Helena Karléns tid som generalsekreterare startades ECPAT Hotline, den anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Hon startade även ECPATs finanskoalition där näringslivet samverkar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn genom att motverka att deras produkter och tjänster missbrukas.

Helena Karlén var drivande för att kravet på dubbel straffbarhet vid sexualbrott mot barn som begås utomlands avskaffades. Att gärningspersonen kan dömas i Sverige även om gärningen inte räknas som ett brott i det land där det har begåtts, har varit av stor betydelse för att kunna döma den som reser utomlands för att begå sexuella övergrepp mot barn.

Tack vare Helena Karléns arbete inrättades också specialavdelningar inom polisen för såväl övergreppsmaterial som för ”resande förövare”.
”Det är svårt att med ord beskriva hur viktig Helena varit för polisens arbete med att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Med sitt oerhört stora hjärta och engagemang och sitt stora nätverk gjorde hon en stor skillnad och startade bland mycket annat polisens arbete mot svenska förövare som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands. Utan Helenas gedigna arbete hade polisens arbete sett helt annorlunda ut idag”, säger Per-Åke Wecksell, kommissarie vid Polisens nationella operativa avdelning (NOA). 

”Helena Karléns outtröttliga arbete för att förebygga och stoppa sexuell exploatering av barn är en ledstjärna för oss på ECPAT. Vi kommer att arbeta vidare i Helena Karléns anda, för barns rätt till en trygg uppväxt”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige. 

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer