ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer – hela miljardöverskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. ECPAT har varit en av förmånstagarna sedan 2010.
– Stödet från Svenska Postkodlotteriet är enormt betydelsefullt för oss. Det innebär en stor skillnad i vårt arbete och bidrar till att vi kan ge stöd till fler barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

En miljard om året till ideell sektor

Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. För ECPAT innebär stödet en möjlighet att fortsätta utveckla arbetet mot sexuell exploatering av barn, till exempel genom vår stödlinje för barn och unga, vårt stöd riktat till föräldrar och andra vuxna och vår hotline dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips på alla former av sexuella övergrepp mot barn.
– Att stödet är icke-öronmärkt gör det extra viktigt för oss, då vi kan använda det där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

En möjlighet att göra skillnad

Med över en miljon lottköpare är Postkodlotteriet Sveriges största lotteri och tack vare alla lottköpare kan de ideella organisationer som får del av överskottet hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla lottköpare som möjliggör att vi kan ge barn och unga en tryggare tillvaro, på och utanför nätet. Många tänker kanske inte på vad det betyder att vara med i lotteriet, men tack vare stödet från Postkodlotteriet kan vi genom våra insatser göra konkret skillnad för barn och unga, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Läs mer om hur din Postkodlott gör skillnad för oss på ECPAT:
ECPAT Sverige – Postkodlotteriet

Kategorier

Relaterade artiklar

Högsta domstolen saknar barnrättsperspektiv när lärare frias efter att ha kommenterat elevs bröst

Till vår stödlinje Ditt ECPAT hör många barn av sig och berättar om hur de blir utsatta för olika former av sexuella kränkningar av lärare på skolan. Det rör sig om allt från sexuella anspelningar och kommentarer, till våldtäkter i och utanför skolans lokaler. Sexuella ofredanden i form av tafsanden och kränkande uttryck är en […]

Läs mer

ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt. EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer