Våra internationella projekt gör stor skillnad på plats

Sexuell exploatering av barn stannar inte inom landsgränser och svenska förövare begår övergrepp i andra länder. Tillsammans med expertorganisationer i Filippinerna, Thailand och Kambodja kan vi göra ännu mer för att stärka barnets rättigheter. De lokala aktörernas arbete är viktigt för att förebygga brottslighet och hjälpa barn som redan har utsatts. I några blogginlägg framöver kommer vi att berätta lite mer om våra internationella projekt. Först ut är Safe Migration som drivs tillsammans med Diakonia och med stöd av Postkodlotteriet.

Barn till migranter är en utsatt grupp som riskerar att utnyttjas sexuellt. I projektet Safe Migration i norra Thailand arbetar vi tillsammans med Diakonia och lokala organisationer, bland annat ECPAT Foundation Thailand, för att stärka barns rätt att leva fria från sexuellt utnyttjande och exploatering.

Thailand har länge varit en destination för människor i Sydostasien som flyr från våld, förtryck och fattigdom. Under 2019 bodde och arbetade uppskattningsvis 3,9 miljoner migranter i landet. Bland dem finns många papperslösa som varje dag kämpar för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det gäller inte minst barn. Förutom barn- och ungdomsaktiviteterna som du kan läsa om längre ner, så arbetar projektet bland annat med att informera företag och myndigheter om migranters rättigheter.

I ett skjul som används som samlingslokal hålls workshops med barn. Foto: ECPAT

Thailändsk lag förbjuder barn under 15 år att arbeta och Barnkonventionen säger att alla under 18 år har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Ändå förekommer barnarbete. Det är särskilt vanligt i jordbruket eftersom det är lätt för föräldrar att ta med sig barnen till arbetet och svårt att få transport till skolan.

Även i Thailand har alla barn rätt till utbildning, men i praktiken går många av migranternas barn sällan i skolan. Det kan till exempel bero på att familjerna flyttar ofta eller att de inte har råd med skolavgiften och skolmaterial.

Bostadsläger i anslutning till en apelsinodling. Foto ECPAT

För människor som flyr Myanmar är ofta en apelsinodling med tillhörande bostadsläger första anhalten i Thailand. Här blir många kvar en längre tid. Apelsinodlingarna är en av platserna där Safe Migration bedriver olika aktiviteter för barn och unga.

Workshop om barns rättigheter organiseras av ECPAT Thailand. Foto: ECPAT

Här går barnen ofta i informella skolor medan de vuxna arbetar på odlingen. På fritiden deltar många i de ungdomsgrupper som ECPAT Foundation Thailand samordnar, som en del av projektet. Aktiviteterna går ut på att öka barnens kunskap om sina rättigheter och därmed också öka motståndskraften mot sexuell exploatering. Aktiviteterna planeras och genomförs av barnen själva, med stöd av de vuxna.

Ungdomsledaren Mon Jing. Foto: ECPAT

Mon Jing föddes i Myanmar för 17 år sedan och har bott på apelsinodlingen i mer än 10 år. Hon deltar regelbundet i projektets kreativa workshops om barns rättigheter och sexuell exploatering. Mon Jing är väldigt engagerad i verksamheten och utbildar sig till ungdomsledare. Hennes särskilda uppgift är att dela med sig av det hon lär sig till andra.

Mon Jing berättar att hon tack vare projektet har lärt sig mycket nytt och fått göra saker som hon tidigare aldrig hade gjort. Det har också gett henne möjligheten att åka tillbaka till Myanmar, landet där hon föddes. När Mon Jing får drömma fritt om framtiden så ser hon framför sig att hon studerar, har ett thailändskt medborgarskap och ett bättre boende. Och så vill hon vill bli flygvärdinna och se världen.

Workshop pågår. Foto: ECPAT

I november 2019 deltog barn som bor vid en av apelsinodlingarna i en workshop med stöd av ECPAT Thailand, ECPAT Sverige och Diakonia. Under skapandet av traditionella ljuslyktor fick barnen möjlighet att uttrycka förändringar de vill se kring uppfyllande av sina rättigheter i den utsatta situation de befinner sig i. Vid dagens slut presenterade barnen sina tankar för ledarna, sina föräldrar och oss. Barnen berättade bland annat att de vill att allt barnarbete ska få ett slut, att skolavgifter tas bort och att de vill ha tryggheten i ett thailändskt medborgarskap.

Ett av barnen visar upp sin lykta där hen har illustrerat barns rätt till skydd. Foto: ECPAT

Inom ramen för projektet Safe Migration har vi även tagit fram riktlinjer för barnets rätt till säkerhet, så kallade child protection policies. Riktlinjerna är en förutsättning för att organisationer ska kunna erbjuda trygga miljöer för barn, minimera risker för barnets säkerhet och utbilda personal om hur de ska möta barn med erfarenhet av sexuell exploatering.

Projektet Safe Migration drivs med stöd av Postkodlotteriet. #barnrätt #postkodeffekten

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar omprövning gällande s k Snippamålet

Hovrätten ska pröva Snippamålet igen. Högsta domstolen meddelade i dag sitt beslut att Hovrätten för Västra Sverige gjorde fel när den inte prövade om ett annat brott än våldtäkt mot barn kunde vara aktuellt baserat på vad domstolen funnit bevisat i sin dom i det uppmärksammade s k Snippa-målet.   När en åklagare väcker åtal mot […]

Läs mer

Vuxenvärlden måste börja lyssna på pojkarnas berättelser

I vår rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” har ECPAT undersökt pojkars tankar kring nakenbilder, relationer och åldersskillnader i sexuella relationer.

Läs mer

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder på barn

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Läs mer

Sexuellt utnyttjande av barn – den värsta formen av barnarbete

Årets Musikhjälpen belyser barnarbete, en kränkning av barnets rättigheter som är ständigt aktuell för ECPAT. Utnyttjande av barn inom prostitution eller sexuellt utnyttjande av barn via nätet mot betalning är tyvärr idag en självklar del av barnarbete.

Läs mer