Årets Musikhjälpen belyser barnarbete, en kränkning av barnets rättigheter som är ständigt aktuell för ECPAT. Utnyttjande av barn inom prostitution eller sexuellt utnyttjande av barn via nätet mot betalning är tyvärr idag en självklar del av barnarbete.

Barnarbete är arbete som kan anses stå i vägen för barns rätt till sin grundläggande utbildning och/eller vara mentalt, fysiskt eller moraliskt skadligt eller farligt att utföra. Till detta läggs de värsta formerna av barnarbete. Internationella arbetsorganisationen, ILO, inkluderar bland annat alla former av slaveri såsom handel med barn; utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn för prostitution, produktion av pornografiska framställningar eller pornografiska framträdanden; utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn för olaglig verksamhet.  

Flera former av sexuellt utnyttjande av barn, innebär därmed också barnarbete. Som ILO-konventionen beskriver kan det röra sig om handel eller annat utnyttjande av barn i prostitution eller i pornografi. Barns kroppar säljs och utnyttjas för någon annans vinning. Förövarna kan vara föräldrar, andra nära vuxna, eller organiserade brottslingar. Ofta är det barn som lever i fattigdom eller annan utsatthet som är särskilt utsatta för sexuell exploatering.

Övergreppen och transaktionerna sker allt oftare över nätet, som till exempel när en förövare via webbkamera från sitt hem beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans. Detta är bara ett exempel på övergrepp på barn via nätet som ökar mycket snabbt.  

Under pandemin har den tidigare nedåtgående trenden av antalet barn i arbete brutits enligt ILO. Handel med övergreppsmaterial på barn är tyvärr en form av exploatering som ökar mycket snabbt. Våra kolleger på ECPAT Filippinerna har sedan nedstängningarna av landet började under 2020, sett en ökning av försäljning av övergreppsmaterial på nätet, fler barn som groomas av vuxna i chatt-appar, och fler hemsidor som förövare använder för att utnyttja barn i prostitution. Samtidigt har transaktioner kopplade till sexuell exploatering av barn på nätet ökat.  

ECPAT Sverige arbetar för att förhindra sexuell exploatering av barn, både i Sverige och internationellt. Läs mer här om våra internationella projekt.

Hjälp oss att stoppa den värsta formen av barnarbete – swisha en gåva till 90 34 34 9. 

/Sara Westerberg, Projektledare, internationella program

Relaterade artiklar

Nytt åtal för grova sexualbrott över nätet på barn i Filippinerna

Förra veckan kom ännu ett åtal där en person i Sverige misstänks för att ha beställt grova sexualbrott på barn i Filippinerna som han sedan har tittat på i realtid via nätet. Mannen har suttit häktad sedan i våras och åtalet som har väckts mot honom är omfattande och har involverat polisen i Sverige, Filippinerna och USA.

Läs mer

Hur funkar grooming?

Grooming är en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Det senaste åren har förövares beteende förändrades, från mer långsam grooming till snabba hot.

Läs mer

En global brottslighet kräver globala lösningar

Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som inte går att lösa nationellt. ECPAT Sverige arbetar därför även internationellt i nära samarbete med organisationer runt om i världen. Vi stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp hotlines i länder som inte har någon egen hotline. Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet […]

Läs mer

Bakom varje bild finns ett barn

Bakom varje bild finns ett barn som kränks varje gång bilden delas. Utifrån ett barnrättsligt perspektiv sker denna kränkning av barnet alldeles oavsett om bilden är en kopia eller inte.

Läs mer