Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex

ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av stödinsatser.

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar, saker eller tjänster för att vara i relationen. Ofta finns uttalade eller outtalade krav på sex.

Olika motiv för att delta i sugardejting

ECPATs rapport ”Man ser det som ett hack” synliggör att barn har flera olika motiv för att delta i sugardejting eller att sälja sex – ofta fler än vad vuxenvärlden antar. Många barn uttrycker att det är deras eget val och att de ser det som en möjlighet till att tjäna extra pengar. Det kan till och med beskrivas som en rolig aktivitet, förutsatt att det sker på barnets egna villkor och några barn uttryckte att det är okej så länge båda parter är med på det.

Ansvaret läggs på barnet

Vuxenvärldens bild av sugardejting som ett självskadebeteende hos barn är problematisk. En beskrivning som barn inte kan relatera till och inte känner igen sig i riskerar att leda till att stödinsatser inte når fram och att förövaren osynliggörs när ansvaret läggs på barnet.
– Att acceptera att alla barn som sugardejtar eller säljer sex inte anser sig vara utsatta är inte detsamma som att ta bort ansvaret från förövaren. Vi måste förstå barnens perspektiv och därmed utmana våra egna föreställningar för att vi ska kunna erbjuda effektivt stöd och förebyggande åtgärder”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT

Sociala medier tillgängliggör sugardejting

I rapporten framkommer att sugardejting är en trend bland många barn och unga – och att det blir allt vanligare även bland yngre barn. Enligt de barn som ECPAT har intervjuat finns det på sociala medier särskilda grupper och forum för både sugardejting och att sälja sex, vilket gör det lättillgängligt för många. Lättillgängligheten beskrivs ha bidragit till den normalisering som vi både ser i resultat från ECPATs undersökning och i kontakter med barn i vår stödlinje. Barnen fick frågan om de själva, eller någon de känner, hade erfarenhet av sugardejting. Drygt en fjärdedel av flickorna, en fjärdedel av pojkarna och 36 procent av de ickebinära svarade antingen ”ja” eller ”jag tror det”.

En komplex verklighet

Rapporten ”Man ser det som ett hack” baseras på ECPATs årliga webbaserade undersökning ”Nude på nätet” (2022). I rapporten presenteras resultaten från ett av fördjupningsområdena, som fokuserar på barns erfarenheter av och attityder till övergrepp där de utnyttjas av vuxna för köp av sexuell handling. 1 516 barn i åldrarna 10 till 17 år svarade på frågorna. Rapporten grundas även på insikter från stödverksamheten Ditt ECPAT och intervjuer med 14 barn, vilket sammantaget ger en omfattande bild av barns komplexa verklighet när det kommer till sugardejting och att sälja sex.

Läs rapporten

Kategorier

Relaterade artiklar

Projektet Arachnid söker efter övergreppsmaterial på nätet

Sedan 2018 ingår ECPAT i projektet Arachnid. Arachnid är en plattform och ett verktyg som både upptäcker och tar ner övergreppmaterial på barn från nätet. ECPAT Hotline tar emot tips som rör alla former av sexuell exploatering av barn. Tipsen kommer både från allmänheten och andra länders hotlines. ECPATs analytiker granskar bilderna och filmerna och […]

Läs mer

ECPAT välkomnar omprövning gällande s k Snippamålet

Hovrätten ska pröva Snippamålet igen. Högsta domstolen meddelade i dag sitt beslut att Hovrätten för Västra Sverige gjorde fel när den inte prövade om ett annat brott än våldtäkt mot barn kunde vara aktuellt baserat på vad domstolen funnit bevisat i sin dom i det uppmärksammade s k Snippa-målet.   När en åklagare väcker åtal mot […]

Läs mer

Vi måste säkra ensamkommande barns rättigheter

Världen skakas av det oprovocerade och obefogade anfallet på Ukraina och dess invånare. Kriget innebär att många vuxna och barn förlorar sitt liv och det leder till massflykt av familjer. Enligt UNHCR har minst en och en halv miljon människor sökt skydd i länder som gränsar till Ukraina. Uppskattningar från FN och flyktingorganisationer visar att […]

Läs mer

Tele2 kopplar upp ECPATs arbete

ECPAT Sverige och Tele2 har ingått ett flerårigt partnerskap där Tele2 bidrar till ECPATs viktiga arbete mot sexuell exploatering av barn genom att koppla upp Ditt ECPAT och ECPAT Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller även telefoni, växellösning och teknisk support för ECPAT Sveriges organisation. ”Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga […]

Läs mer