Sedan 2018 ingår ECPAT i projektet Arachnid. Arachnid är en plattform och ett verktyg som både upptäcker och tar ner övergreppmaterial på barn från nätet.

ECPAT Hotline tar emot tips som rör alla former av sexuell exploatering av barn. Tipsen kommer både från allmänheten och andra länders hotlines. ECPATs analytiker granskar bilderna och filmerna och skickar tips vidare till polisen. Arbetet är viktigt och kan leda till att barn tas ur en pågående övergreppssituation, men arbetssättet förutsätter att någon anmäler till oss. Därför arbetar vi på flera plan för att förhindra att övergreppsmaterial sprids på nätet.

Proaktivt arbetssätt

Den enorma mängden av dokumenterade sexuella övergrepp på nätet kräver ett proaktivt sätt att arbeta. För att kunna göra detta ingår ECPAT sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid.  Arachnid är en plattform och ett verktyg som hittar övergreppsmaterial på nätet och hjälper till att ta ner det. Project Arachnid skapades av den kanadensiska organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P) som också driver den kanadensiska hotlinen. Bakgrunden var kunskapen om det långsiktiga och allvarliga lidande som brottsoffren får leva med i och med spridningen. C3P bestämde sig för att komplettera de reaktiva nedtagningarna som baseras på tips från allmänheten med ett verktyg som kan arbeta proaktivt och ta ned stora mängder övergreppsmaterial.

Ny teknik ger möjligheter till bättre skydd för barn

Genom att söka efter bildernas unika ”fingeravtryck” kan verktyget Arachnid hitta bilderna om dessa läggs ut på nätet igen och skicka en begäran om ny nedtagning. Den nya tekniken har gjort det möjligt att ta ner mycket stora mängder bilder och filmer och därmed minska lidandet för barn som utsätts. Vi vet att så länge övergreppsmaterialet fortsätter att spridas på nätet tar kränkningen aldrig slut för den som utsatts. Därför är arbetet med att ta ner bilderna och filmerna livsviktigt. Totalt har över 39 miljoner begäran om nedtagning gjorts för bilder och filmer som skildrar sexuell exploatering och sexuella övergrepp på barn (fram till april 2024) och takten på nertagningarna ökar snabbt.

Jobbar på uppdrag av barn

ECPAT använder Arachnid som en del i arbetet med att ta ned övergreppsmaterial på uppdrag av barn. Ett barn som utsatts för spridning av sexuellt kränkande bilder eller filmer kan kontakta ECPATs stödlinje Ditt ECPAT för hjälp med att ta bort materialet från nätet. ECPAT kompletterar då arbetet med att begära nedtagning från sajtägare och sociala plattformar med att också lägga in det i Arachnid. Det ger ett ytterligare skydd för barnet och minskar risken för fortsatt spridning.

Globalt samarbete

Utöver den kanadensiska hotlinen och ECPAT Hotline i Sverige, så ingår tretton andra hotlines runt om i världen i samarbetet. ECPAT Hotlines analytiker har fram till och med första mars 2024 bidragit med nästan fyra miljoner bedömningar av bilder och filmer inom ramen för projektet Arachnid.

På Project Arachnids officiella webbsidan kan du läsa mer.

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPAT välkomnar omprövning gällande s k Snippamålet

Hovrätten ska pröva Snippamålet igen. Högsta domstolen meddelade i dag sitt beslut att Hovrätten för Västra Sverige gjorde fel när den inte prövade om ett annat brott än våldtäkt mot barn kunde vara aktuellt baserat på vad domstolen funnit bevisat i sin dom i det uppmärksammade s k Snippa-målet.   När en åklagare väcker åtal mot […]

Läs mer

Vi måste säkra ensamkommande barns rättigheter

Världen skakas av det oprovocerade och obefogade anfallet på Ukraina och dess invånare. Kriget innebär att många vuxna och barn förlorar sitt liv och det leder till massflykt av familjer. Enligt UNHCR har minst en och en halv miljon människor sökt skydd i länder som gränsar till Ukraina. Uppskattningar från FN och flyktingorganisationer visar att […]

Läs mer

Tele2 kopplar upp ECPATs arbete

ECPAT Sverige och Tele2 har ingått ett flerårigt partnerskap där Tele2 bidrar till ECPATs viktiga arbete mot sexuell exploatering av barn genom att koppla upp Ditt ECPAT och ECPAT Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller även telefoni, växellösning och teknisk support för ECPAT Sveriges organisation. ”Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga […]

Läs mer