Tele2 kopplar upp ECPATs arbete

ECPAT Sverige och Tele2 har ingått ett flerårigt partnerskap där Tele2 bidrar till ECPATs viktiga arbete mot sexuell exploatering av barn genom att koppla upp Ditt ECPAT och ECPAT Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller även telefoni, växellösning och teknisk support för ECPAT Sveriges organisation.

”Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga i dag kommer i kontakt med, eller i värsta fall utsätts för någon form av sexuell exploatering. Det är ett växande problem som måste tas på allvar, oavsett om det gäller bilder som sprids bland klasskompisar eller kriminella nätverk som utnyttjar barn sexuellt. Vi är därför väldigt stolta över att Tele2 kan möjliggöra ECPATs organisation och verktyg,” säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Tele2.

Partnerskapet blir en viktig del i Tele2s hållbarhetsarbete med fokus på att skapa trygghet för barn i en uppkopplad värld.

”Stödet och engagemanget från Tele2 är ovärderligt för vårt arbete, det känns fantastiskt roligt att ta ytterligare steg tillsammans genom detta samarbete,” säger Anna Karin Hildingson Boqvist generalsekreterare för ECPAT Sverige.

Läs mer om samarbetet


Har du frågor kontakta
Linda Wijkström, affärsansvarig ECPAT Sverige, 072- 967 91 45
Joel Ibson, head of corporate communications Tele2, 08-121 47 000

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar omprövning gällande s k Snippamålet

Hovrätten ska pröva Snippamålet igen. Högsta domstolen meddelade i dag sitt beslut att Hovrätten för Västra Sverige gjorde fel när den inte prövade om ett annat brott än våldtäkt mot barn kunde vara aktuellt baserat på vad domstolen funnit bevisat i sin dom i det uppmärksammade s k Snippa-målet.   När en åklagare väcker åtal mot […]

Läs mer

Vi måste säkra ensamkommande barns rättigheter

Världen skakas av det oprovocerade och obefogade anfallet på Ukraina och dess invånare. Kriget innebär att många vuxna och barn förlorar sitt liv och det leder till massflykt av familjer. Enligt UNHCR har minst en och en halv miljon människor sökt skydd i länder som gränsar till Ukraina. Uppskattningar från FN och flyktingorganisationer visar att […]

Läs mer

”Hellre en anmälan för mycket än ingen alls”

I dagarna har flera fall där barn utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering uppmärksammats i media. Vi ser omfattningen av denna brottslighet dagligen, och även konsekvenserna för det enskilda barnet.

Läs mer

Svenskar fortsätter utnyttja barn sexuellt utomlands

Nyligen kom ännu en dom där en man i Sverige sexuellt exploaterat barn på Filippinerna genom livestreaming, och i veckan inleddes rättegången mot en man i 75-års åldern.

Läs mer