Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande.

Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, respektfullt och källmedvetet.

Barn och unga har rätt till ett tryggt och säkert digitalt liv. Genom ECPATs dagliga arbete ser vi att stora delar av barns sexuella utforskande sker på internet idag. Det är på många sätt positivt för deras hälsa, välmående och utveckling – men det kan också öppna upp för digital utsatthet. För att förebygga digital utsatthet krävs det att vuxna förser barn med kunskaper om deras rättigheter, samt att barn och unga ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer på ett tryggt och säkert sätt.

Att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet är även i linje med de rekommendationer som riktats till Sverige från FN:s barnrättskommitté år 2023 (se CRC/C/SWE/CO/6–7). Barnrättskommittén påminner i sina rekommendationer i p. 22(c) om sin allmänna kommentar nr 25 (2021) om barnets rättigheter i relation till den digitala miljön och rekommenderar att staten fortsätter sina ansträngningar för att öka barns och ungas digitala kompetenser genom att vuxna förser de med kunskaper.

Kategorier

Relaterade artiklar

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer

Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Våra besökares integritet är en viktig fråga för […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer