”Hellre en anmälan för mycket än ingen alls”

I dagarna har flera fall där barn utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering uppmärksammats i media. Rubriker som många helst vill blunda för, eftersom det handlar om just barn och därför känns fruktansvärt. Vi på Ecpat ser dock omfattningen av denna brottslighet dagligen i vårt arbete, och även konsekvenserna för det enskilda barnet.

Barn och unga som utsätts har rätt till stöd och hjälp, därför finns Ditt ECPAT – en stödlinje för barn som riskerar att utsättas eller utsätts för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 

Att som barn utsättas för övergrepp ger stora konsekvenser. När övergreppet dokumenteras och bilder eller filmer fortsätter att spridas efter att övergreppet begåtts kan lidandet kännas ännu större. Det har från tidigare undersökningar visats att en fortsatt spridning av övergreppen kan ge ytterligare trauma och negativa konsekvenser för barnet som drabbats. Bakom varje bild finns ett barn som kränks varje gång bilden delas. Därför har vi på Ditt Ecpat även tagit fram en nedtagningsfunktion där vi kan hjälpa barn att ta ner bilder som sprids på nätet. 

Bakom varje bild finns ett barn som kränks varje gång bilden delas.

Att anmäla om du ser eller misstänker att ett barn kan vara utsatt för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering blir därför extra viktigt. I första hand ska du alltid anmäla till polisen. Du kan också anmäla anonymt till ECPAT Hotline om du misstänker att ett barn utsätts för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering, på eller utanför nätet. Viktigast är att alltid anmäla, även om du är osäker, eftersom det kan vara livsavgörande för barnet. 

Sanna Berg

utredare, Ecpat Sverige

Relaterade artiklar

”Bra tillfälle att prata med barn”

Just nu går det runt en varning om en utmaning som sägs gå ut på att killar ska ”tafsa på tjejer” på en viss dag. Hur ska föräldrar agera på den här sortens varningar?

Läs mer

Bakom varje bild finns ett barn

Bakom varje bild finns ett barn som kränks varje gång bilden delas. Utifrån ett barnrättsligt perspektiv sker denna kränkning av barnet alldeles oavsett om bilden är en kopia eller inte.

Läs mer

Därför är mobilförbud en dålig idé

Vi är många som funderar på hur vi ska skydda våra barn från faror på nätet. Det är lätt att tänka att förbud och begräsningar är lösningen. Här förklarar ECPATs Anna Karin Hildingson Boqvist varför det är en dålig idé.

Läs mer

Det här gjorde du möjligt 2020

Hur sammanfattar man ett sådant här år? Vårt fokus har, som alltid, varit att finnas där för barn och unga. Men i år har vi behövt tänka om och tänka nytt. Tack alla som bidragit till vårt arbete!

Läs mer