Hur sammanfattar man ett sådant här år? Vårt fokus har, som alltid, varit att finnas där för barn och unga som riskerar att utnyttjas sexuellt och ge stöd till de som är utsatta. Men i år har vi behövt tänka om och tänka nytt.

När pandemin var ett faktum fanns förslag som oroade: vad händer om skolor och fritidsaktiviteter stängs ned? När barn vistas mer hemma, är mer uppkopplade och inte har sina vanliga vuxna runt sig ställs frågan på sin spets: Vem ska ge barn och unga stöd? Samtidigt såg vi i ECPAT Hotline, vår webbaserade anmälningssida, att förövare såg situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn. Polisen, Europol och organisationer runt om i världen såg samma sak.

Vi har länge känt ett behov av att kunna ge direkt stöd för barn och unga, men nu blev det mer akut. Där och då fattade vi ett beslut om att starta upp en stödlinje redan i mars. I slutet av året tog vi sedan ytterligare ett steg och startade Ditt ECPAT, en plattform där barn och unga kan få stöd och kunskap om spridda bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på och utanför nätet.

Jag är stolt över vad vi som organisation har kunnat åstadkomma detta speciella år. Vi har på olika sätt mött barn och unga på deras arenor, trots att det fysiska mötet har varit uteslutet. Sedan stödlinjen öppnade hör barn av sig till oss varje dag med frågor som rör sexuell exploatering och övergrepp. Många har aldrig berättat för någon annan vad de har varit med om.

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är en global brottslighet som inte har några gränser i tid eller rum. Nationell och global samverkan är därför helt nödvändig för att åstadkomma förändring. Vår vision är en värld utan sexuella övergrepp mot barn, men ingen enskild aktör kan lösa detta på egen hand. Det är vi tillsammans som avgör hur våra barns värld ska se ut, på och utanför nätet.

Jag vill tacka alla givare, företag och medlemmar som på olika sätt bidrar till att vi kan göra skillnad för barn varje dag.

Förra året bidrog ni bland annat till att:

  • Vi kunde starta en viktig stödlinje för barn och unga, Ditt ECPAT
  • Över 200 000 övergreppsbilder på barn kunde tas ner från nätet
  • Det juridiska skyddet för barn mot sexuell exploatering har stärkts

Tillsammans har vi gjort stor skillnad för barn och unga ett år då det har varit extra viktigt! Här kan du läsa mer om vad du har möjliggjort och ladda ner vår verksamhetsberättelse.

Tack också till alla vuxna som lyssnar på barn när de berättar om roliga saker på nätet, men som också är lyhörda för det som är svårt och som vågar prata om risker. Sist men inte minst: Tack alla barn och unga som delar med er av erfarenhet och kunskap. Ni är våra experter och hjältar!

/Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige

Relaterade artiklar

”Bra tillfälle att prata med barn”

Just nu går det runt en varning om en utmaning som sägs gå ut på att killar ska ”tafsa på tjejer” på en viss dag. Hur ska föräldrar agera på den här sortens varningar?

Läs mer

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

Barnkonventionen 30 år – och ECPAT jobbar vidare

Den 20 november 2019 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter – eller barnkonventionen som den brukar kallas – 30 år. Att barnkonventionen blir svensk lag i januari innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter går i mål. Tvärtom är det en början. För ECPATs frågor innebär det att barn som utsätts eller riskerar […]

Läs mer

Stöd för föräldrar

För att förebygga övergrepp mot barn är det viktigt att föräldrar har den kunskap som krävs och får det stöd de behöver. Så är det inte idag. ECPAT kommer därför senare i år att starta en stödlinje för föräldrar.

Läs mer

Ett ökar skydd mot barnäktenskap

För ECPAT är det självklart att alla barn måste skyddas från att ingå äktenskap. Därför välkomnar vi den nya lag som infördes den 1 juli: barnäktenskapsbrott.

Läs mer

Förövare finns där barn finns, då måste vi också vara där

Spel, appar och sociala medier fyller viktiga funktioner i barns liv. Även små barn umgås via paddan, vinner och förlorar i spel, spelar in videos där de dansar och facetimar med mormor och morfar. Vår nya rapport är inte ett inlägg i skärmtidsdebatten. Om den leder till att ett enda barn blir av med mobilen, […]

Läs mer