Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp. 

En flicka som vid tillfället var 10 år gammal blir utsatt för två sexuella övergrepp av en vuxen man som hon känner, i ett sammanhang där hon har rätt att vara trygg. Enligt henne har mannen sina fingrar på hennes snippa och inuti hennes snippa. Mot mannens nekande dömer tingsrätten honom till tre års fängelse för två fall av våldtäkt mot barn. Men domen överklagas.  

Inte tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa

För att avgöra om det går att döma för våldtäkt mot barn behöver hovrätten ta ställning till om det är bevisat att mannen haft sina fingrar inne i flickan eller inte. Majoriteten i hovrätten friar mannen helt eftersom det enligt dem inte är tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa och att mannen varit inne i snippan. Särskilt eftersom flickan tyckt det varit svårt att förklara vad hon menar. Mot bakgrund av den osäkerheten anser inte hovrätten att åtalet är styrkt och mannen frikänns. En av domarna i hovrätten är dock överens med tingsrätten och vill fastställa tingsrättens dom.  

ECPAT är mycket kritiska mot hur hovrätten värderar flickans berättelse och bevisningen i övrigt. Enligt både den skiljaktiga domaren i hovrätten och tingsrätten har flickan på ett klart sätt, utifrån sin låga ålder, varit tydlig med att skilja mellan att mannens fingrar var på snippan och att han hade ett finger i snippan. Att det för henne kan ha varit svårt att förklara på andra sätt är inte konstigt eftersom hon är ett barn och precis som tingsrätten påpekar kan sådana här detaljer vara svåra att förklara även för en vuxen.   

Annat synsätt och högre kompetens krävs

Alltför ofta värderas barnets berättelser utifrån vuxnas perspektiv, både i och utanför rättsväsendet. Att läsa den skiljaktiga meningen från en av domarna i hovrätten samt tingsrättens dom har därför varit positivt ur ett barnrättsperspektiv. Här har barns förutsättningar i allmänhet lyfts fram och det specifika barnets förutsättningar i synnerhet. Barnets berättelse har värderats utifrån ett barns perspektiv och inte utifrån den vuxnas perspektiv.  

ECPAT anser att det bristande barnrättsperspektivet hos majoriteten i hovrätten visar på allvarliga brister i vårt samhälle, när det kommer till barns rätt till stöd och upprättelse efter att ha utsatts för sexuella övergrepp. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp.

Bilden är en genrebild och barnet har inget med den nämnda domen att göra.

Kategorier

Relaterade artiklar

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer

ECPAT får del av Postkodlotteriets utdelning 2023

ECPAT är en av 60 organisationer som får del av Svenska Postkodlotteriets utdelning. År 2023 får vi 5 000 000 kronor i icke-öronmärkt stöd – pengar som är extra viktiga för oss då vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt. Postkodlotteriet finns till för att […]

Läs mer

Unga flickor exposas på nätet – ny rapport om exposekonton

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder. Rapporten […]

Läs mer

Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.   Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av […]

Läs mer