Lämna ett tips om du sett eller fått kännedom om sexuell exploatering eller övergrepp på barn.
Tänk på att lämna så mycket information du kan, t ex lösenord, användarnamn, plats, tidpunkt.
Kontaktinformation

Tänk på att om du inte lämnar kontaktinformation är det inte säkert att tipset kan hanteras. Du kan ha viktig information som polisen behöver.

Till ECPAT Hotline kan du lämna tips om alla former av misstänkt sexuell exploatering av barn. Du kan vara anonym. Syftet är att hitta de barn som utsätts för övergrepp, se till att de får hjälp, samt att ta ner övergreppsmaterialet från nätet. Så länge bilderna eller filmerna finns kvar och sprids fortgår den sexuella kränkningen av barnet.

När vi får ett tips som rör misstänkt brott i Sverige, eller involverar svenska barn eller förövare, skickar vi det direkt till svensk polis. Andra tips, som exempelvis rör övergreppsmaterial på en server i ett annat land, hanteras av INHOPE – paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. De skickar tipset till rätt land, men också  Interpol som arbetar med att identifiera barnen på bilden. ECPAT Sverige är medlem i INHOPE och följer INHOPE Code of Practice.

Barnpornografibrottet finns i brottsbalken 16 kap 10 a§ och gör i stort sett all hantering med s.k. barnpornografiskt material förbjuden, dvs. tex. att producera, sprida och titta på materialet. Det kan handla om filmer, fotografier, teckningar, fotomontage etc. Med barn menas en person som inte är fullt pubertetsutvecklad, eller när det framgår av bilden och omständigheterna kring den att det är en person under 18 år. En bild anses t.ex. vara pornografisk om den skildrar sexuella övergrepp på barn, har ett fokus på ett barns könsorgan eller om den på andra sätt har ett sexuellt motiv. En bild som föreställer vuxna som har sex men där barn finns med utan att vara delaktig i den sexuella handlingen är också att anse som barnpornografisk.

ECPAT Hotline arbetar för att alla bilder och filmer som kränker ett barn sexuellt ska tas bort från internet.

Har du frågor om ett tips du lämnat kan du kontakta oss via e-mail. Du behöver bifoga det ärendenummer du fick när du lämnade ditt tips.

Om du anser att ett tips inte blivit behandlat enligt de föreskrifter som vi förmedlat, kan du skicka ett mail och beskriva ditt ärende. För att kunna agera på ditt ärende behöver vi dina kontaktuppgifter och det ärendenummer du fick när du skickade in ditt tips. När vi mottagit ditt klagomål går vi igenom det och återkommer inom två arbetsdagar.

E-mail: info@hotline.se

Här kan du läsa mer om ECPAT Hotline.

Tipsa direkt till polisen

Om du misstänker sexualbrott mot barn, tipsa alltid polisen. Ring 112 om det är akut. Om det inte är akut, ring 114 14. Du kan också lämna tips på polisens hemsida.

Läs mer här om polisens arbete mot sexuella övergrepp på barn.