Här publicerar vi statistik från ECPAT Hotline kvartalsvis. 

ECPAT Hotline
ECPAT Hotline är vår tipssida där allmänheten kan rapportera in misstänkt övergreppsmaterial som föreställer barn. Statistiken anger hur många tips vi fick från allmänheten under perioden. Vår tipssida hittar du här.

INHOPE
INHOPE är en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. Statistiken anger hur många tips vi mottagit från andra hotlines runt om i världen, när de spårat övergreppsmaterial till en svensk server. Läs mer om INHOPE här. 

Arachnid
Arachnid är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn, för att sedan hjälpa till att ta bort dem från nätet. Statistiken anger hur många bilder/filmer vi har analyserat inom projektet Arachnid under perioden. Läs mer här om Project Arachnid.

Statistik oktober-december 2023

Antal tips:

Under perioden 1 oktober-31 december 2023 tog ECPAT Hotline emot:
479 tips från allmänheten
650 tips från INHOPE
Totalt: 1129 tips

Bedömningar i Arachnid:

Under perioden 1 oktober-31 december 2023 bedömde ECPAT Hotline 644 632 bilder/filmer i Arachnid.

Statistik juli-september 2023

Antal tips:

Under perioden 1 juli-30 september 2023 tog ECPAT Hotline emot:
444 tips från allmänheten
1517 tips från INHOPE
Totalt: 1961 tips

Bedömningar i Arachnid:

Under perioden 1 juli-30 september 2023 bedömde ECPAT Hotline 223 741 bilder/filmer i Arachnid.

Statistik april-juni 2023

Antal tips:

Under perioden 1 april-30 juni 2023 tog ECPAT Hotline emot:
433 tips från allmänheten
723 tips från INHOPE
Totalt: 1156 tips

Bedömningar i Arachnid:

Under perioden 1 april-30 juni 2023 bedömde ECPAT Hotline 389 383 bilder/filmer i Arachnid.

Statistik januari-mars 2023

Antal tips:

Under perioden 1 januari-30 mars 2023 tog ECPAT Hotline emot:
537 tips från allmänheten
517 tips från INHOPE
Totalt: 1054 tips

Bedömningar i Arachnid:

Under perioden 1 januari-30 juni mars bedömde ECPAT Hotline 208 695 bilder/filmer i Arachnid.