Förra veckan fick Sverige ett nytt brott, barnfridsbrott. Det betyder att det nu är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Syftet med det nya brottet är att stärka skyddet för barn eftersom forskning visar att barn som bevittnar våld inom familjen har ökad risk för att drabbas av ohälsa på både kort och lång sikt.

Vi på ECPAT ser införandet av brottet som ett steg i rätt riktning för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn i enlighet med barnkonventionen. I vårt remissvar lyfte vi särskilt de barn som utsätts för att bevittna sexuella övergrepp på syskon av en närstående. Utöver bevittnandet är dessa barn i särskild riskzon att själva utsättas för övergrepp.

Genom den nya lagen blir barnet som bevittnat brott målsägande och har rätt till skadestånd. Den som döms för brottet riskerar fängelse i upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Här hittar du ECPATs remissvar och här kan du läsa mer om brottet.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige och projektledare för Säg vad du såg

Relaterade artiklar

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

Äntligen ett lagförslag om höjda ministraff för sexualbrott mot barn!

ECPAT Sverige har arbetat länge för en skärpning av straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn. Idag kan en person få samma straff vid nedskräpning som vid sexuella övergrepp mot barn – vilket är helt orimligt. Vår kampanj från 2014 mot en sopig straffskala är en av de mest delade kampanjerna i Sverige. Filmerna […]

Läs mer

Barnkonventionen 30 år – och ECPAT jobbar vidare

Den 20 november 2019 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter – eller barnkonventionen som den brukar kallas – 30 år. Att barnkonventionen blir svensk lag i januari innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter går i mål. Tvärtom är det en början. För ECPATs frågor innebär det att barn som utsätts eller riskerar […]

Läs mer

FN-rapportering – ett effektivt påverkansverktyg

Att barnets rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att ECPAT och andra delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap. Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det […]

Läs mer

Idag stärks det straffrättsliga skyddet för barn

ECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft: • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam […]

Läs mer