”Vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet”

Handelsbanken har samarbetat med ECPAT sedan 2015. Här berättar Catharina Belfrage Sahlstrand, som nyligen tillträtt som hållbarhetschef, varför Handelsbanken väljer att förlänga samarbetet med ECPAT i ytterligare två år.

Grattis till nya jobbet! Vem är Catharina?
– Jag är en 39-årig tvåbarnsmor, Handelsbankare och före detta finansadvokat som är intresserad av miljö- och demokratifrågor och ledarskap. Jag är i grunden en optimistisk person men om jag ligger sömnlös över något är det klimatförändringar, barn som far illa och förlusten av biologisk mångfald.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i flera år, senast på Handelsbanken Debt Capital Markets, där jag ansvarade för hållbar affärsutveckling och ledde teamet för hållbar finansiering. Jag är också styrelseledamot i, och var med från grundandet av Optimizer Foundation, en impact-investerare med fokus på start up-företag, som bidrar med lösningar på sociala problem främst inom hälsa och utbildning, i tillväxtmarknader.

Varför har Handelsbanken valt att fortsätta samarbetet med ECPAT i ytterligare två år?
– Vi har samarbetat med ECPAT sedan 2015. Vi vill fortsätta att göra vad vi kan för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn och att sprida kunskap om dessa frågor tillsammans med ECPAT. Som bank hanterar vi betalningar och korttransaktioner och vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet.

Hur ser hållbarhetsarbetet i övrigt ut på Handelsbanken? Vilka saker ser du som prioriterade framöver?
– Som bank behöver vi fokusera på allt ifrån mänskliga rättigheter, finansiell sundhet, stävjande av finansiell kriminalitet till miljö- och klimatfrågor och vår egen påverkan som arbetsgivare och företag. Med det sagt har frågan om klimatförändringar kommit att dominera de senaste åren, inte minst för att en omställning till en utsläppsneutral ekonomi kräver finansiering och investering. Min tro och förhoppning är att det stora fokuset på klimatfrågan även banar väg för andra hållbarhetsfrågor, inte minst sociala utmaningar och barns rättigheter som tyvärr har utvecklats i fel riktning sedan pandemiutbrottet.

Finanskoalitionen, som är en unik sammanslagning av aktörer inom den finansiella sektorn, har tagit ett nytt grepp under året. Vad betyder ett deltagande i koalitionen för Handelsbanken?
– Samarbete är ofta nyckeln till framgång och vi hoppas kunna bidra med de kunskaper vi fått genom vårt samarbete med ECPAT. När branschen slår sig samman får vi större kraft i frågorna, vi kan utbyta erfarenheter och hitta gemensamma åtgärder. Så vi ser fram emot nystarten i Finanskoalitionen.

Relaterade artiklar

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer

Vuxenvärlden måste börja lyssna på pojkarnas berättelser

I vår rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” har ECPAT undersökt pojkars tankar kring nakenbilder, relationer och åldersskillnader i sexuella relationer.

Läs mer

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder på barn

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Läs mer