Hallå där Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza, varför går ni med i ECPATs finanskoalition?

Finanskoalitionen, som leds av ECPAT Sverige, är ett nätverk med ett tjugotal aktörer inom finansbranschen ihop med nationella operativa avdelningen på polisen. Tillsammans arbetar koalitionen för att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial.

Vi på ECPAT är väldigt glada över att ha Avanza som ny medlem. Berätta varför ni väljer att gå med i Finanskoalitionen?

– Sexuell exploatering av barn är ett vedervärdigt brott som ska motarbetas på alla sätt. För att arbetet ska få största möjliga effekt är det viktigt att banker och finansmarknadsaktörer arbetar gemensamt och delar med sig av erfarenheter och kompetens på området. Avanza utför inte typiska korttransaktioner, men det finns många likheter med hur vi arbetar i det förebyggande arbetet kring penningtvätt och annan form av ekonomisk brottslighet.

– Vi hoppas också att vi med våra breda kommunikationskanaler och stora närvaro i sociala medier, kan nå nya grupper med information om ECPATs viktiga arbete.

Inom kort kommer vi även att hålla ett seminarium för Avanzas anställda. Då kommer vi berätta om koalitionens arbete men även dela med oss av konkreta tips till föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet. Vad har ni för förväntningar gällande det?

– Förhoppningsvis kommer våra drygt 500 medarbetare, många av dem föräldrar, känna att de får med sig konkreta tips och verktyg i hur man pratar med barn om gränser och sexuella övergrepp på nätet. Vad ska man vara uppmärksam på och vilka stöd finns att tillgå om något faktiskt hänt? Det handlar inte om att sätta förbud, utan om att hjälpa barn och ungdomar att hantera nätet säkert för att förebygga att de råkar illa ut.

– Vi hoppas också att föreläsningen kommer ge oss ytterligare kunskap om ECPATs arbete och om hur kriminella försöker utnyttja banksystemet, för att vi på bästa sätt ska kunna bistå med vår kompetens i motverkandet av detta brott.

Vill ditt företag också bidra i arbetet för att skapa en tryggare nätvardag för barn och unga, kontakta linda.wijkstrom@ecpat.se.

Relaterade artiklar

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer

”Internetföretag misslyckas med att hindra spridning”

En analys av 5,4 miljoner bilder som skildrar sexuella övergrepp på barn visar att den självreglering som internetföretagen har idag inte fungerar.

Läs mer