Nyligen kom ännu en dom där en man i Sverige sexuellt exploaterat barn på Filippinerna genom så kallad livestreaming, och i veckan inleddes rättegången mot en man i 75-års åldern som står åtalad för liknande brott. Det är en brottslighet som växt de senaste åren och som visar hur sexuella övergrepp på barn hela tiden tar nya former.

Domen är den femte i Sverige där barn på Filippinerna utsätts för övergrepp som beställs, regisseras och betalas för av en svensk förövare. Precis som för andra former av sexuell exploatering av barn kan vi utgå ifrån att mörkertalet är stort. Livestreaming är dessutom särskilt svår att upptäcka eftersom den pågår i realtid och lämnar få spår efter sig. Så har i alla fall situationen sett ut länge, men med ökade globala samarbeten kommer fler fall till myndigheternas kännedom. Nyligen dömdes en norsk man till 19 års fängelse för bland annat livestreamingövergrepp mot över hundra barn i Filippinerna och ärendet har även lett till ovan nämnda åtal.

Övergrepp online lika allvarliga som offline

Ett livestreamat övergrepp utförs i regel av en närstående till barnet, och så är det även i den senaste svenska domen. Det är vanligt att den närstående förövaren har ett ekonomiskt intresse av övergreppen, till skillnad från beställaren som i regel har ett sexuellt intresse. Ofta ser den närstående förövaren inte övergreppen som ”riktiga övergrepp” eftersom den beställande förövaren inte befinner sig på samma plats. I själva verket kan traumat blir än värre för barnen när deras trygghetspersoner utsätter dem för övergrepp.

Särskilt traumatiserande för barnet kan vetskapen om att övergreppen spelats in vara. Det är vanligt eftersom det materialet är värdefull valuta i förövarkretsar. Risken att övergreppen finns kvar på nätet och delas mellan förövare över hela världen gör att det kan kännas som att övergreppen aldrig får ett slut för barnet som utsatts.

När livestreamade sexuella övergrepp på barn utreds i Sverige måste identifieringen av det utsatta barnet, eller barnen, prioriteras. Om ingen vem barnet är kan inte heller någon ta första steget för att bryta hens utsatthet. Ofta är det barn som lever i fattigdom eller annan utsatthet som är särskilt utsatta för sexuell exploatering. I den senaste domen kunde bara två av fjorton barn identifieras och tilldelas skadestånd. Det kan vara ett svårt arbete att utreda brott och identifiera barn i andra länder, men det måste vara det mest prioriterade arbetet.

Efterfrågan styr – och alla kan hjälpa till!

När man pratar om den här typen av övergrepp, liksom när svenskar reser utomlands för att förgripa sig på barn, är det viktigt att komma ihåg att det inte är fattigdom, billiga flygbiljetter eller internet som är orsaken till brottsligheten. Det är efterfrågan på barns kroppar som styr. Och ett land som Sverige har ett särskilt ansvar när våra medborgare sexuellt utnyttjar barn i andra länder. 

Sexualbrott mot barn är en allvarlig brottslighet, men det går att göra skillnad! Om du ser något misstänkt, i Sverige eller utomlands, anmäl alltid till lokal polis eller barnrättsorganisation. Du kan alltid anmäla till svensk polis eller till ECPAT Hotline.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Clara-allvarlig-farg-till-retusch-200x300.jpg

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige och projektledare för Säg vad du såg


Säg vad du såg
I projektet Säg vad du såg samarbetar vi med Childhood, Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten (Noa), nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och Friends International, Child Safe Movement. Samarbetet är ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet och syftar till att minska och förebygga förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism. #sägvaddusåg #postkodeffekten #ecpativärlden


Varför Filippinerna?
Handel kopplat till sexuell exploatering fick ett starkt fäste i Filippinerna under Vietnamkriget när USA etablerade baser i landet. USA hade redan en historisk närvaro, som kolonialmakt från slutet av 1800-talet till 1946. Detta historiska inflytande på Filippinerna har också bidragit till att människor i landet pratar engelska. Språket gör att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare på Filippinerna och ge instruktioner via livestreaming på nätet om hur ett barn ska exploateras sexuellt.​ Landet har också en hög andel, över 10% av en befolkning på nära 100 miljoner invånare, som arbetar utomlands som gästarbetare. Det har också medfört att infrastrukturen för överföring av pengar är mycket välutvecklad och tillgänglig, något som utnyttjas för livestreamingbrott. Barnen till gästarbetare lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket exponerar dem för än större risker att exploateras sexuellt.​ Dessutom är internettillgången utvecklad, även i fattiga områden är det vanligt med tillgång till gratis wifi. 2020 hade 67 % av den filippinska befolkningen tillgång till internet.

Relaterade artiklar

En global brottslighet kräver globala lösningar

Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som inte går att lösa nationellt. ECPAT Sverige arbetar därför även internationellt i nära samarbete med organisationer runt om i världen. Vi stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp hotlines i länder som inte har någon egen hotline. Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet […]

Läs mer

Myggnät och filtar hjälper inte mot sexuella övergrepp

Jag hade tjugo minuter på mig att besöka Mombasas kritvita strand innan jag skulle hoppa på tåget till Nairobi och flyga hem. Tillsammans med två svenska poliser hade jag spenderat en vecka i Kenya för att bland annat utbilda svenska ambassaden i sexuell exploatering av barn. Schemat hade varit intensivt, fullt av intressanta möten och […]

Läs mer

Stor risk att livestreaming ökar

När resandet upphör till följd av Coronapandemin slutar väl förövare utsätta barn för sexuell exploatering i annat land än sitt hemland? Nej, så enkelt är det inte.

Läs mer

Våra internationella projekt gör stor skillnad på plats

Sexuell exploatering av barn stannar inte inom landsgränser och svenska förövare begår övergrepp i andra länder. Tillsammans med expertorganisationer i Filippinerna, Thailand och Kambodja kan vi göra ännu mer för att stärka barnets rättigheter. De lokala aktörernas arbete är viktigt för att förebygga brottslighet och hjälpa barn som redan har utsatts. I några blogginlägg framöver […]

Läs mer

Vi har fortsatt göra skillnad när det behövts som mest

ECPAT Sveriges partners i Kambodja och Filippinerna har drabbats hårt av pandemin. Trots det har de fortsatt sitt viktiga arbete för barn.

Läs mer