ECPATs Metodhandbok: ”Barnet som expert”

Nu lanserar vi ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” – ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga.

Metodhandboken bygger på ECPATs metoder för att arbeta med undersökningar riktade till barn och är resultatet av ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Boken beskriver hur våra metoder växt fram och vilka lärdomar vi dragit av detta arbete.

Experter på sin egen situation

Ett centralt tema i våra metoder är barns delaktighet. Vi är övertygade om att barn är experter på sin egen situation och därför måste ha en central plats när vi utformar undersökningar om dem. Det innebär att barn är delaktiga i alla delar av våra undersökningar – i planering, konstruktion, genomförande och analys.

Unika dataset

För att väcka engagemang hos barn använder vi oss av berättelsebaserade enkätundersökningar. Tack vare de stora möjligheterna att lämna fritextsvar har vi kunnat skapat unika dataset med både kvantitativa och kvalitativa data. Resultatet från undersökningarna ligger till grund för flera av våra rapporter och enkäterna har även gett oss viktig kunskap för hur vi bemöter barn i vår stödlinje. I Metodhandboken beskriver vi barnets väg genom enkätundersökningarnas alla steg och hur vi genom ett iterativt arbetssätt förbättrat – och fortsätter förbättra – våra metoder.

Det är vår förhoppning att ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” kan inspirera andra som arbetar med undersökningar riktade till barn och som söker vägar för att göra barn delaktiga i processen.

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer