ECPATs Metodhandbok: ”Barnet som expert”

Nu lanserar vi ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” – ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga.

Metodhandboken bygger på ECPATs metoder för att arbeta med undersökningar riktade till barn och är resultatet av ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Boken beskriver hur våra metoder växt fram och vilka lärdomar vi dragit av detta arbete.

Experter på sin egen situation

Ett centralt tema i våra metoder är barns delaktighet. Vi är övertygade om att barn är experter på sin egen situation och därför måste ha en central plats när vi utformar undersökningar om dem. Det innebär att barn är delaktiga i alla delar av våra undersökningar – i planering, konstruktion, genomförande och analys.

Unika dataset

För att väcka engagemang hos barn använder vi oss av berättelsebaserade enkätundersökningar. Tack vare de stora möjligheterna att lämna fritextsvar har vi kunnat skapat unika dataset med både kvantitativa och kvalitativa data. Resultatet från undersökningarna ligger till grund för flera av våra rapporter och enkäterna har även gett oss viktig kunskap för hur vi bemöter barn i vår stödlinje. I Metodhandboken beskriver vi barnets väg genom enkätundersökningarnas alla steg och hur vi genom ett iterativt arbetssätt förbättrat – och fortsätter förbättra – våra metoder.

Det är vår förhoppning att ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” kan inspirera andra som arbetar med undersökningar riktade till barn och som söker vägar för att göra barn delaktiga i processen.

Kategorier

Relaterade artiklar

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer

Unga flickor exposas på nätet – ny rapport om exposekonton

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder. Rapporten […]

Läs mer