Den 17 november kom två nya avgöranden från Högsta domstolen angående sexuella övergrepp mot barn på nätet. Frågan rörde när en sexuell handling som ett barn tvingas utföra på sig själv går att jämföra med ett samlag med hänsyn till den kränkning övergreppet innebär? Svaret är avgörande för om övergreppen i de två fallen ska ses som våldtäkt mot barn eller det mindre allvarliga brottet sexuellt övergrepp mot barn. Att sexualbrott som våldtäkt mot barn och även våldtäkt kan begås på distans gäller sedan tidigare. 

Vad hade hänt? 

I båda fallen rörde det sig om flickor som vid tidpunkten för övergreppen var elva år gamla.  Vuxna förövare hade tvingat barnen att penetrera sig själva med fingrarna och med olika föremål. I det ena målet hade förövaren dokumenterat övergreppet genom att spela in det.  I det andra fallet hade förövaren vid ett tillfälle tvingat barnet att dokumentera händelsen och vid det andra tillfället hade förövaren dokumenterat övergreppet.

Krav på att förövaren ska ha deltagit i realtid

För att kunna döma någon för ett sexualbrott som begåtts på distans krävs att förövaren har deltagit i realtid. Så var fallet i bägge målen. En utredning som nu ligger på regeringens bord föreslår att kravet på att förövaren ska ha deltagit i realtid tas bort, vilket ECPAT ställer sig bakom. På ECPAT vet vi att ett sexuellt övergrepp kan vara minst lika allvarligt och överhängande för ett barn oavsett om förövaren har deltagit i realtid eller inte. ECPAT:s synpunkter på utredningen hittar du här.

Vad kommer HD fram till?

Högsta domstolen finner i båda målen att det har rört sig om sexuella handlingar som till kränkningens natur är jämförliga med samlag. Förövaren i det ena fallet dömdes för våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. I det andra fallet blev domen två fall av våldtäkt mot barn och ett fall av försök till våldtäkt mot barn. 

Vad tar Högsta domstolen hänsyn till som leder till att övergreppen anses vara våldtäkt mot barn? Till att börja med konstaterar HD att när det handlar om barn är kränkningen allvarligare än om motsvarande handling begåtts mot en vuxen.  HD slår även fast att, precis som gäller sedan tidigare, penetration ska ses som mer kränkande än andra sexuella handlingar. Dessutom anger domstolen att det saknas stöd för att det skulle vara mindre kränkande att barnet tvingas penetrera sig med egna fingrar än med föremål. Detta skiljer sig från hur domstolar tidigare har sett på saken.  

HD menar också att det är viktigt att ta hänsyn till barnets oro för att övergreppen dokumenteras. Har övergreppen faktiskt dokumenterats ska domstolen ta särskild hänsyn till det. Vid bedömningen av kränkningen är det också viktigt att ta hänsyn till om det förekommit förnedrande uttalanden eller andra kränkande handlingar som en del av det sexuella övergreppet. I de nu aktuella ärendena förekom dokumentation av övergreppen, penetration, förödmjukande instruktioner respektive starkt förödmjukande och förnedrande instruktioner. I ett av målen lyfter HD fram att övergreppet skedde i barnets bostad där hon har rätt att känna sig trygg. Vid en av våldtäkterna (i det andra fallet) räckte det med penetration och att övergreppet dokumenterades för att det skulle anses som våldtäkt, det krävdes inte förödmjukande eller förnedrande instruktioner.  

Vad anser ECPAT?

ECPAT anser att domarna är viktiga klargöranden från Högsta domstolen om att sexuella övergrepp mot barn som skett över nätet är lika allvarliga som utanför nätet och kan utgöra våldtäkt mot barn. Vi beklagar dock det fortsatta fokuset på penetration som den mest kränkande sexuella handlingen. Genom arbetet i ECPAT Hotline ser vi dagligen övergreppsmaterial som innehåller allvarliga och förnedrande kränkningar, utan att de för den sakens skull innehåller penetrerande övergrepp. 

/Susanna Eriksson, Barnrättsjurist 

Relaterade artiklar

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

En global brottslighet kräver globala lösningar

Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som inte går att lösa nationellt. ECPAT Sverige arbetar därför även internationellt i nära samarbete med organisationer runt om i världen. Vi stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp hotlines i länder som inte har någon egen hotline. Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet […]

Läs mer

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Förra veckan skickade ECPAT in sina kommentarer på den statliga utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar som regeringen uppdragit. Ett starkt skydd mot sexuella kränkningar mot barn är en grundläggande rättighet. Det skyddet brister i dag. Det ser vi dagligen i vårt arbete, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT och i vår […]

Läs mer

Förövare finns där barn finns, då måste vi också vara där

Spel, appar och sociala medier fyller viktiga funktioner i barns liv. Även små barn umgås via paddan, vinner och förlorar i spel, spelar in videos där de dansar och facetimar med mormor och morfar. Vår nya rapport är inte ett inlägg i skärmtidsdebatten. Om den leder till att ett enda barn blir av med mobilen, […]

Läs mer

Kryptering – bra och säkert, förutom för brottsoffer

Att integritet och personlig säkerhet på nätet är viktigt råder det ingen oenighet om. Det blir därför allt vanligare med så kallad ”end-to-end”-kryptering, det vill säga en kryptering där företaget bakom tjänsten inte kan se vad du skriver. Företaget kan därmed inte heller lämna ut det till polisen. Det låter ju kanske bra och säkert, […]

Läs mer