Förra veckan kom ännu ett åtal där en person i Sverige misstänks för att ha beställt grova sexualbrott på barn i Filippinerna som han sedan har tittat på i realtid via nätet. Mannen har suttit häktad sedan i våras och åtalet som har väckts mot honom är omfattande och har involverat polisen i Sverige, Filippinerna och USA.

Vad är livestreaming av sexuella övergrepp på barn?

Livestreaming av sexuella övergrepp på barn är en brottslighet som innebär att en förövare från sitt hem via webbkamera beställer, regisserar och betalar för livesända sexuella övergrepp på barn, ofta i Filippinerna. Det är ett brott som växt de senaste åren och som involverar minst tre aktörer:  

  • den som beställer, betalar och tittar på övergreppet 
  • den som har tillgång till barn och utför övergreppen på plats  
  • barnet som utsätts för övergreppen 

Det är vanligt att den närstående förövaren har ett ekonomiskt intresse av övergreppen, till skillnad från beställaren som i regel har ett sexuellt intresse. Ofta ser den närstående förövaren inte övergreppen som ”riktiga övergrepp” eftersom den beställande förövaren inte befinner sig på samma plats. I själva verket kan traumat blir än värre för barnen när deras trygghetspersoner utsätter dem för övergrepp. Endast ett fåtal svenskar har dömts för den här typen av brott och precis som för andra former av sexuell exploatering av barn kan vi utgå ifrån att mörkertalet är stort.

Hitta de misstänkta penningtransaktionerna 

Livestreamade sexuella övergrepp på barn är svåra att upptäcka eftersom de pågår i realtid och lämnar få spår efter sig. Så har i alla fall situationen sett ut hittills, men med ökade globala samarbeten kommer fler fall till myndigheternas kännedom. Ett sätt att utreda brotten mer effektivt är att identifiera misstänkta penningtransaktioner. Summorna varierar men ligger oftast runt några hundralappar för vad som i förövarkretsar kallas ”en show”. Det motsvarar ungefär en normal veckolön på Filippinerna. I det senaste fallet där åtal väckts hade förövaren betalat genom överföringar från sitt privata bankkonto.  

ECPAT Sverige driver Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn för att tillsammans med banker, finansiella aktörer och polis arbeta mot brottsligheten. Syftet är att tillsammans försvåra och förhindra betalningar av sexuell exploatering av barn. Just nu arbetar koalitionen för att hitta sätt att identifiera misstänkta penningtransaktioner och på den vägen hitta misstänka förövare och utsatta barn.  

Övergreppsmaterialet är en valuta i förövarkretsar 

Det är vanligt att sexuella övergrepp på barn dokumenteras, filmas och fotas av förövaren eftersom materialet är värdefull valuta i förövarkretsar. Det är mer regel än undantag att de förövare som fälls för livestreamingbrott också döms för innehav av övergreppsmaterial, det som i lagen kallas barnpornografibrott. Även i det aktuella fallet från förra veckan har personen åtalats för innehav av över 2000 filer med övergreppsmaterial.  

Identifieringen av barnen måste vara högsta prioritet 

När livestreamade sexuella övergrepp på barn utreds i Sverige måste identifieringen av det utsatta barnet, eller barnen, prioriteras. Om ingen vet vem barnet är kan inte heller någon ta första steget för att bryta utsattheten. Ofta är det barn som lever i fattigdom eller annan utsatthet som är särskilt utsatta för sexuell exploatering. I det senaste fallet finns det sammanlagt 36 målsägare, varav flera under 15 år, men alla barn som har blivit utsatta har inte kunnat identifierats. Det kan vara ett svårt arbete att utreda brott och identifiera barn i andra länder, men det måste vara det mest prioriterade arbetet. 

Sexualbrott mot barn är en allvarlig brottslighet, men det går att göra skillnad! Om du ser något misstänkt, i Sverige eller utomlands, anmäl alltid till lokal polis eller barnrättsorganisation. Du kan alltid anmäla till svensk polis Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se) eller till ECPAT Hotline.  

/Linda Wijkström, projektledare ECPATs finanskoalition

Vill du veta mer om finanaskoalitionen kontakta Linda på linda.wijkstrom@ecpat.se

Varför Filippinerna? – Handel kopplat till sexuell exploatering fick ett starkt fäste i Filippinerna under Vietnamkriget när USA etablerade baser i landet. USA hade redan en historisk närvaro, som kolonialmakt från slutet av 1800-talet till 1946. Detta historiska inflytande har också bidragit till att människor i Filippinerna i mycket hög utsträckning pratar engelska. Språket gör att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare på Filippinerna och ge instruktioner via livestreaming på nätet om hur ett barn ska exploateras sexuellt. Landet har också en hög andel, över 10% av en befolkning på nära 100 miljoner invånare, som arbetar utomlands som gästarbetare. Det har medfört att infrastrukturen för överföring av pengar är mycket välutvecklad och tillgänglig, något som utnyttjas för livestreamingbrott. Barnen till gästarbetare lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket exponerar dem för än större risker att exploateras sexuellt. Dessutom är internettillgången utvecklad, även i fattiga områden är det vanligt med tillgång till gratis wifi. 2020 hade 67 % av den filippinska befolkningen tillgång till internet.

Relaterade artiklar

Bakom varje bild finns ett barn

Bakom varje bild finns ett barn som kränks varje gång bilden delas. Utifrån ett barnrättsligt perspektiv sker denna kränkning av barnet alldeles oavsett om bilden är en kopia eller inte.

Läs mer

”Internetföretag misslyckas med att hindra spridning”

En analys av 5,4 miljoner bilder som skildrar sexuella övergrepp på barn visar att den självreglering som internetföretagen har idag inte fungerar.

Läs mer

En global brottslighet kräver globala lösningar

Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som inte går att lösa nationellt. ECPAT Sverige arbetar därför även internationellt i nära samarbete med organisationer runt om i världen. Vi stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp hotlines i länder som inte har någon egen hotline. Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet […]

Läs mer