Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn startades 2007. Syftet var att tillsammans bidra till att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial. Fokus då var att stoppa köp via vanliga betalkort. Mycket har hänt på tio år och både brottsligheten och betalvägarna har förändrats.

2020 tog ECPAT Sverige över samordningen från Bankföreningen. Samtliga aktörer ansökte om inträde på nytt och en ny gemensam programförklaring togs fram. Vi fortsätter nu det viktiga arbetet som koalitionen syftar till, men i en något annorlunda form.

Framöver kommer vi driva Finanskoalitionens arbete som ett nätverk utifrån en konkret frågeställning, liknande den om kortbetalningar när koalitionen startades. Arbetet kommer bemannas utifrån den specifika kompetens som krävs för den fråga koalitionen väljer att arbeta med. Under 2020 har koalitionen, tillsammans med representanter från nationella operativa avdelningen (NOA) på polisen, arbetat med att se över indikatorer för betalningsströmmar gällande bland annat livestreamat övergreppsmaterial.

Medlemmar:
Avanza, CGI, Danske Bank, DNB, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Klarna Bank, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, Nordax Bank, Nordea, Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA), SBAB, SEB och Swedbank.

Vill du veta mer om Finanskoalitionen, kontakta gärna vår affärsansvarig Linda Wijkström