Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn startades 2007. Syftet var att tillsammans bidra till att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial. Fokus då var att stoppa köp via vanliga betalkort. Mycket har hänt på tio år och både brottsligheten och betalvägarna har förändrats.

2020 tog ECPAT Sverige över samordningen från Bankföreningen. Samtliga aktörer ansökte om inträde på nytt och en ny gemensam programförklaring togs fram. Vi fortsätter nu det viktiga arbetet som koalitionen syftar till, men i en något annorlunda form.

Finanskoalitionens arbete kommer att drivas som ett nätverk utifrån en konkret frågeställning, liknande den om kortbetalningar när koalitionen startades. Arbetet kommer bemannas utifrån den specifika kompetens som krävs för den fråga koalitionen väljer att arbeta med.

Sedan 2020 har koalitionen, tillsammans med representanter från nationella operativa avdelningen (NOA) på polisen, arbetat med att se över indikatorer för betalningsströmmar gällande bland annat livestreamat övergreppsmaterial. I det arbetet har vi bland annat stött på problematik när det gäller vidarehantering av bankernas sökningar till berörd polis. Delar av banksekretessen omöjliggör för bankerna att dela med sig av informationen till den enheten som hanterar interntrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
Detta begränsar finansbranschens möjlighet att delta i arbetet för att stoppa betalningar. Bland annat har ECPAT träffat finansutskottets ordförande samt vice ordförande i frågan samt arbetar med att i samverkan mellan Finanspolisen och Finansinspektionen att ta arbetet vidare.

Finanskoalitionen har återupptagit medlemskapet i European Financial Coalition (EFC).

MEDLEMMAR:

Avanza
Danske Bank
DNB
Forex
Handelsbanken
ICA Banken
Ikano Bank
Klarna Bank
Länsförsäkringar Bank
Marginalen Bank

Nordax Bank
Nordea
Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA)
SBAB
SEB
Skandia banken
Softtronics
Swebank
Western Union

Vill du veta mer om Finanskoalitionen, kontakta gärna vår projektledare Linda Wijkström