Internetföretag misslyckas med att hindra spridningen av övergreppsmaterial

En analys av 5,4 miljoner bilder som skildrar sexuella övergrepp på barn visar att den självreglering som internetföretagen har idag inte fungerar, och att tydlig lagstiftning krävs. ECPAT Sverige arbetar för ökad samverkan med sektorn för snabbare nedtagningar och proaktivt arbete.

ECPAT Sveriges samarbetspartner Canadian Centre for Child Protection (C3P) har i en ny rapport sammanställt data från tre års arbete med att ta ned övergreppsmaterial från internet. Analysen bygger på arbetet i Project Arachnid som ECPAT Sverige deltagit i sedan 2018, och visar att internetföretag sällan använder tillgängliga verktyg för att upptäcka och stoppa spridningen av känt övergreppsmaterial på sina plattformar. För barnet på bilden innebär spridningen att övergreppet inte får ett slut.

Project Arachnid har under treårsperioden hittat 5,4 miljoner bilder som skildrar sexuella övergrepp på barn, hos över 760 internetföretag världen över. 48% av nedtagningarna gällde en bild som tidigare tagits ned av samma internetföretag, vilket visar att företagen inte blockerar möjligheten att ladda upp tidigare känt material, och inte ens sådant de redan blivit informerade om.

Hela 97% av övergreppsmaterialet var publicerat på det så kallade öppna internet. Darknet fyller främst funktionen att visa förövare var på det öppna internet de kan hitta bilderna och filmerna.

Vidare visar rapporten att nedtagningarna av övergreppsmaterial i regel går fort. Dock tar alltjämt 10% (som representerar tusentals utsatta barn) längre tid, 42 dagar eller mer. Nedtagningstiderna är generellt längre för pubertetsutvecklade barn, då företagen inte sällan ifrågasätter att personen på bilden är under 18 år även om det rör sig om bekräftade brottsoffer.

Det är orimligt att känt övergreppsmaterial, som enkelt går att upptäcka, rapportera och ta ned, fortsätter att spridas.

Internetföretagen saknar ofta egna incitament för att ta ansvar för hur deras tjänster missbrukas. I praktiken innebär det ett stort och kontinuerligt lidande för de barn som förekommer i materialet.

Rapporten listar en rad rekommendationer, bland annat en lagstiftning med tydliga sanktioner. ECPAT Sverige instämmer helt, lagstiftning behövs för att säkerställa användning av de verktyg som finns, något som vi uppmärksammat tidigare bland annat här. Vi arbetar även för att stärka samarbetet med de svenska internetföretagen för att säkra snabba nedtagningar och ett proaktivt arbete inom sektorn.

/ Thomas Anderson, senior rådgivare och hotline-analytiker, ECPAT Sverige


Läs hela rapporten; Project Arachnid: Online availability of child sexual abuse material

Relaterade artiklar

Äntligen ett lagförslag om höjda ministraff för sexualbrott mot barn!

ECPAT Sverige har arbetat länge för en skärpning av straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn. Idag kan en person få samma straff vid nedskräpning som vid sexuella övergrepp mot barn – vilket är helt orimligt. Vår kampanj från 2014 mot en sopig straffskala är en av de mest delade kampanjerna i Sverige. Filmerna […]

Läs mer

Idag stärks det straffrättsliga skyddet för barn

ECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft: • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam […]

Läs mer

Plattformar måste ta sitt ansvar

Idag deltog vi i regeringens digitala hearing om plattformars ansvar och den kommande översynen av e-handelsdirektivet inom EU. Det låter krångligt men är egentligen ganska enkelt. Att vi engagerar oss i frågan handlar om att vi ser den enorma spridningen av övergreppsmaterial i vårt dagliga arbete.

Läs mer

Självreglering fungerar inte

Vi ser dagligen i vårt arbete omfattningen av spridningen av övergreppsmaterial på nätet, och konsekvenserna för det enskilda barnet. Självreglering och frivilliga åtgärder fungerar inte, det vet vi idag.

Läs mer

Viktiga verktyg riskeras att stoppas av EU-utskott

Bakom varje bild finns ett barn, därför är varje enskild bild som upptäcks viktig. Att bilden upptäcks kan leda till att barn som lever i pågående övergreppssituationer blir identifierade och får hjälp.

Läs mer