Barn ska ha fullgott skydd i svensk lagstiftning

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför arbetar vi med att påverka riksdag och regering att stärka barns skydd i lagstiftningen.

För oss är det självklart att lagstiftningen ska ge ett fullgott skydd mot sexuell exploatering av barn. Det betyder bland annat att alla handlingar som kränker barn sexuellt ska vara kriminaliserade, att straffen ska vara proportionerliga utifrån brottets allvar och att terminologin i lagen ska vara respektfull. Så ser det inte ut i dag. Därför arbetar vi med att ändra lagstiftningen.


Vi vill att:

  • Rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att hitta barnen som utsätts och för att utreda, åtala och döma förövarna.
  • Barn ska ha rätt till samma skydd oavsett ålder och pubertetsutveckling.
  • Det straffrättsliga skyddet för barn när det gäller internetrelaterade sexualbrott ska stärkas.
För att vi ska uppnå detta vill vi bland annat att:
  • Straffen för sexualbrott mot barn ska vara proportionerliga utifrån brottets allvar.
  • Det så kallade barnpornografibrottet ska byta namn och flytta till sexualbrotten från brott mot allmän ordning.
  • Det ska finnas en nationell strategi mot våld mot barn med en särskild handlingsplan för arbetet mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn.
  • Registerutdrag alltid ska inhämtas på samtliga personer som ska arbeta med barn.
  • Preskription ska avskaffas för samtliga sexualbrott mot barn.


FN-rapportering

Att barns rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför bidrar ECPAT och andra delar av civilsamhället med vår unika kunskap.