I ECPATs valberedning sitter:

Daniel Vencu Velasquez sammankallande

Tove Kjellander

Vakant

Du kan mejla till valberedning@ecpat.se