I ECPATs valberedning sitter:

Anna Nilsson, sammankallande

Madeleine Sundell

Daniel Vencu Velasquez Castro

Du kan mejla till valberedning@ecpat.se