Det viktigaste du som förälder kan göra är att ha en öppen dialog med ditt barn i vardagen – att du visar ett intresse och engagemang för barnet, att du finns till hands och lyssnar – på barnets villkor. Genom att tidigt prata om kroppen och gränser så kan vi träna och guida barnet till en trygghet i sin egen kropp och att bygga en känsla för vad som är okej och inte – både i förhållande till sig själv men också till andra. Tidiga samtal i vardagen fungerar stärkande för barnet och underlättar för barn att berätta om något har hänt. Här har vi samlat några viktiga tips på vad som behöver finnas med i ert vardagsprat:

Integritet och kroppens privata områden

Hjälp barnet att sätta ord på kroppens privata delar: snopp, snippa, rumpa och mun. Ett bra tillfälle att göra det kan vara när barnet exempelvis duschar, klär på sig, torkar sig osv – låt barnet vara med och bestämma över sin kropp. På så sätt lär du ditt barn om kroppslig integritet, att barnet har rätt att sätta gränser för sin egen kropp.

Att säga nej är okej

När ett barn är i 4-5 årsåldern kan man berätta att det tyvärr finns personer som gör saker mot barn som de inte får göra. T.ex. att ta på barnets privata delar. Det kan också handla om att de vill få bilder skickade till sig från barnet, i exempelvis ett spel på nätet eller via en app. Berätta att vuxna inte får göra så, oavsett om det känns spännande, pirrigt, fel eller otäckt. Barnet har alltid rätt att säga nej. Låt barnet veta att hen kan prata med dig om något sådant skulle hända, även om det är en person som barnet känner och tycker om.

Ett sätt att träna barn att säga nej kan göras i vardagen med personer som barnet tycker om, till exempel när en kompis vill leka fast barnet inte vill. Prata om det tillsammans, att det är ok att säga nej.

Att respektera sina egna gränser – och andras

Vi vuxna är viktiga förebilder. Tvinga inte barn att sitta i knä, kramas eller pussas om hen inte vill. Fråga istället vad barnet känner och vill – och respektera barnets vilja. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser måste vi vuxna först visa att vi respekterar dem. Genom det kan vi också prata om vikten av att lyssna på sig själv, att bli lyssnad på och att lyssna på andra.

Den här sidan är en del av ECPATs stödlinje för föräldrar och andra vuxna och finansieras med stöd av Svenska Postkodlotteriet. Läs mer här.